Ormil

Ormil

Film Tablet

Atabay

Verapamil HCI

Ambalaj: 40 mgx30 Tablet

: : 80 mgx50 tablet.

Eşdeğeri: İsoptinFilm Tablet: 40 mgx30Tablet, 80 mgx50 tablet(Abbott);Veroptin Film Tablet: 40 mgx30 Tablet, 80 mgx50 tablet(İlsan).

Endikasyon: Kronik koroner yetmezliği ve koroner spazmlar: Eforanjinası (kronik stabil anjina), variant anjina (vazospastikPrinzmetal anjinası) ve stabil olmayan anjina (enfarktüs öncesianjinası) gibi anjina pektorisin tüm şekilleri.İnfarktüs sonrası tedavi (yakıngö-zetim altında). Supraventriküler taşikardinin geçirilmesi verekurrent supraventriküler taşikardi olgularında profilaksi.Atrium fibrilasyonu (WolffParkinsonWhite sendromu dışında), hızlıiletimle birlikte atrium flatteri ve ekstrasistoli gibi aritmiler.

Kontra Endikasyon: Kardiyojenikşokla birlikte seyreden hipotansiyonda, 2. ve 3. derece AV blokta,hasta sinüs sendromu ve dekompanse kalp yetmezliklerinde ve verapamilekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Karaciğer yetmezliği olanlardadüşük dozlarla başlanmalıdır. Akut koroner yetmezlikte IV uygulamakesin bir endikasyondan sonra ve sıkı bir kontrol altında yalnızcahekim tarafından yapılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında ve emzirmesırasında verapamil uygulaması özenle tartılmalıdır.

Yan Etkileri: I. ve II.dereceden AV blok; çok nadiren asistoliyle beraber veya tek başınatotal blok; sinüs bradikardisi; hipotoni; yetmezlik semptomlarınınağırlaşması görülebilir. En sık gö-rülen yan etki kabızlıktır. Tedavininbaşlangıcında sinirlilik ve yorgunluk hissi gelişebilir. Nadirenyüzde kızarıklık, baş ağrısı, baş dönmesi, ayak bileğinde ödem gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Dantrolenlebirlikte kullanılmamalıdır.bblokerlerle birlikte hipotansiyon, bradikardikalp bloğu, asistoloji ve konjestif kalp yetmezliği oluşabilir.Diğer antihipertansiflerin etkisiniartırabilir.ablokerlerlebirlikte kullanıldığı zaman ciddi hipotansiyon gelişebilir. Diğerantiaritmiklerle birlikte, dikkatle ve doktor gö-zetimi altındakullanılmalıdır. Digoksin verilen hastaların tedavisine verapamileklenmesi, serum digoksin düzeyinin yükselmesine, bradikardi veAV blok riskinin artamasına yol açabilir.

Doz Önerisi: Toplam günlük dozun 480 mg’yi geçmemesi ve dozunhastaya gö-re düzenlenmesi uygundur. Anjinada: Klinik gözlemler genelliklegünde 3 kez 60-120 mgOrmil’in etkili olduğunu göstermektedir. Aritmilerde: Digital alan hastalarda, kronik supraventriküler aritmilerde günlük240-320 mg’lik dozları 3-4 doza bö-lünerek uygulanabilir. İstenilenetki genellikle ilk 48 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Esansiyelhipertansiyonda: Genellikle günlük toplam 240 mg’yi 2-3 doza bö-lünmüşolarak başlanabilir. Günlük dozun 360 mg’yi geçmesine sıklıkla gerekduyulmaz. ÇocuklardaOrmil40 mg Tabletlerden yararlanılması uygundur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.