Ornidone

Ornidone

Film Tablet

Tripharma

Ornidazol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet

: : 500 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet(Roche);Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnisidFilm Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet(Abdiİbrahim);OrnitopFilm Tablet: 250 mgx20tablet(Toprak).

Endikasyon: Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sö-zü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amiplidizanteri dahilEntamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerdeTrichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.

Kontra Endikasyon: SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık dö-neminde verilmemelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler gö-rülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nö-ropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasistetek dozluk tedavi: Yalnızca akşam6 Tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez2’şer Tablet. Tüm olgularda reenfeksiyondan korunmak için hastanıneşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25mg/kg’dir.Amebiasiste kullanım: Amibli dizanterili hastalardaüç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg’nın üzerindeki çocuklarda akşambir kerede 6 Tablet; 60 kg’nin üstü için 4 sabah, 4 akşam olmak üzere 8Tablet. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 3 kg vücut ağırlığıiçin yarım Tablet (40 mg/kg olarak) Amebiasisin tüm formları için 5-10günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda 2Tablet sabah, 2 Tablet akşam olmak üzere 4 Tablet; 35 kg’ye kadar olançocuklarda tek dozda her 5 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (25mg/kg olarak) uygulanır.Giardiaziste1-2 günlük tedavide, yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindekiçocuklar için 6 Tablet akşamları tek dozda alınır. 35 kg’ye kadar olançocuklarda, tek dozda, her 3 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (40mg/kg olarak); 5-10 günlük tedavide ise yetişkinlerde ve 35 kg’nin üzerindekiçocuklarda 2 Tablet sabah, 2 Tablet akşam, 35 kg’ye kadar olan çocuklardatek dozda, her 5 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (25 mg/kg olarak).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.