Ornisid

Ornisid

Film Tablet

Abdi İbrahim

Ornidazol

Ambalaj: 250mgx20 tablet

: : Fort 500 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet(Roche);Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnidoneFilm Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet(Tripharma);Ornitop Film Tablet: 250 mgx20 tablet(Toprak).

Ornisid

Vajinal Tablet

Ornidazol

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: BiteralVajinal Tablet: 500 mgx3tablet(Roche).

Endikasyon: Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sö-zü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amiplidizanteri dahilEntamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerdeTrichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.

Kontra Endikasyon: SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık dö-neminde verilmemelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler gö-rülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nö-ropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkollü içecekler ve alkol içerenilaçların alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramla birlikte delirium,konfüzyonel duruma neden olabilir. Oral antikoagülanların (varfarin)etkisi ve hemoraji riski artar; oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.5-florourasilin klirensi azalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi: Ornisid Film Tablet: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasistetek dozluk tedavi: Yalnızca akşam6 Tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2’şerTablet. Tüm olgularda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşinede aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir.Amebiasiste kullanım: Amibli dizanterili hastalardaüç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda akşambir kerede 6 Tablet; 60 kg’nin üstü için 4 sabah, 4 akşam olmak üzere 8Tablet. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 3 kg vücut ağırlığıiçin yarım Tablet (40 mg/kg olarak) Amebiasisin tüm formları için 5-10günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg’nın üzerindeki çocuklarda 2Tablet sabah, 2 Tablet akşam olmak üzere 4 Tablet; 35 kg’ye kadar olançocuklarda tek dozda her 5 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (25mg/kg olarak) uygulanır.Giardiazistetek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 6 Tablet. 5 günlüktedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2’şer Tablet. Tüm olgulardareenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır.Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir.Ornisid Vajinal Tablet: Trikomoniazis tedavisinde tekdozluk ve beş günlük tedavi seçenekleri vardır. Birinci seçenektetek dozluk tedavide akşamları 6 oral Tablet veya 5 günlük tedavidesabah 2 oral, akşam 2 oral yatmadan önce 1 vajinal Tablet; ikinci seçenekte,tek dozluk tedavide 4 oral Tablet+1 vajinal Tablet yatmadan önce yada 5 günlük tedavide sabah ve akşam 2’şer oral Tablet. Reenfeksiyondankorunmak için hastanın eşi de 1. seçenekteki aynı oral dozu kullanır.VajinalTablet, yatarken eller yıkanmış olarak, parmak ile vajina içerisinederince konur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.