Ornisid

Ornisid

Ornisid nedir ne için kullanılır, Ornisid nasıl kullanılır, Ornisid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Ornidazol

Ambalaj:

 250mgx20 tablet

: : Fort 500 mgx10 tablet.

Endikasyon:

 Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığı veya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amipli Dizanteri dahil Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerdeTrichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.

Kontrendikasyon:

 SSS hastalığı olan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler de kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ataksi, vertigo veya zihinsel konfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki sürenin iki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğin ilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.

Yan Etkileri:

 Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadiren Yalnız duysal veya duyusal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi SSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkollü içecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramla birlikte delirium,konfüzyonel duruma neden olabilir. Oral antikoagülanların (varfarin)etkisi ve hemoraji riski artar; oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.5-florourasilin klirensi azalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi:

 Ornisid Film Tablet: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasis Tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 6 Tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2'şer Tablet. Tüm olgularda enfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir.Amebiasis kullanım: Amipli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda akşam bir kerede 6 Tablet; 60 kg’nin üstü için 4 sabah, 4 akşam olmak üzere 8 Tablet. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 3 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (40 mg/kg olarak) Amebiasisin tüm formları için 5-10günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg’nın üzerindeki çocuklarda 2 Tablet sabah, 2 Tablet akşam olmak üzere 4 Tablet; 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 5 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (25 mg/kg olarak) uygulanır.Giardiaziste Tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 6 Tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2'şer Tablet. Tüm olgularda enfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır.Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir.Ornisid Vajinal Tablet: Trikomonas tedavisinde tek dozluk ve beş günlük tedavi seçenekleri vardır. Birinci seçenek tek dozluk tedavide akşamları 6 oral Tablet veya 5 günlük tedavide sabah 2 oral, akşam 2 oral yatmadan önce 1 vajinal Tablet; ikinci seçenekte,tek dozluk tedavide 4 oral Tablet+1 vajinal Tablet yatmadan önce yada 5 günlük tedavide sabah ve akşam 2’şer oral Tablet. Enfeksiyondan Korunmak için hastanın eşi de 1. seçenekteki aynı oral dozu kullanır.Vajinal Tablet, yatarken eller yıkanmış olarak, parmak ile vajina içerisine derince konur.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...