Ornitop

Ornitop

Film Tablet

Toprak

Ornidazol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet(Roche);Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnidoneFilm Tablet: 250 mgx20tablet(Tripharma);Ornisid Film Tablet: 250 mgx20 tablet(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sö-zü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amiplidizanteri dahilEntamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlarda veerkeklerdeTrichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlarda endikedir.

Kontra Endikasyon: SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık dö-neminde verilmemelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler gö-rülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nö-ropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi: Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasistedavisi: 5 günboyunca sabahakşam 2’şer adet 250 mg film Tablettir.Hastanın eşine de aynı doz verilmelidir.Çocuklar için doz 25 mg/kg/gün’dür.Amebiasis tedavisi: Amebik dizanteride 3 gün süreyleakşamları bir kerede 6-8 film Tablet alınır. Diğer amebiasis türlerinde5 ile 10 gün sabah akşam 2’şer film Tablet alınır. Çocuklar için doz20-30 mg/kg’dir.Giardiasis tedavisi: Erişkinlerde 5-10 gün süreylegünde toplam 4 film Tablet alınır. Çocuklar için doz 25 mg/kg’dir.Anaerobik enfeksiyonlarıntedavisinde: Tedaviye 500-1000 mg ile başlanır. Semptomlar ortadankalkıncaya kadar günde 4 eşit doza bö-lünerek 1 g kullanılır.Anaerobik enfeksiyonlarınprofilaksisi: Profilaksiye 2-4 film Tabletle başlanır ve operasyondansonra 12 saatte bir 2 film Tabletle 1 ile 5 gün sürdürülür.Trikomoniazisinbasit tedavisi, 5 gün süreylesabahları 2 Tablet (250 mg x 2)’dir.Reenfestasyonun engellenebilmesi için hastanıneşine aynı doz verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.