Oraceftin

Oraceftin

Film Tablet

Fako

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 250 mgx10 Tablet

: : 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: AksefFilm Tablet: 500 mgx10ve 20 Tablet- (Nobel);CefaksFilm Tablet: 250 mgx10Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Deva);Cefatin Lak Tablet: 250 mgx10 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Roche);Enfexia Film Tablet: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Bilim);Sefaktil Film Tablet: 250 mgx10 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Drogsan);SefuroksFilm Tablet: 250 mgx10tablet, 500 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);Zinnat Tablet: 250 mgx10 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(GSK) .

Oraceftin

Oral Süspansiyonİçin Toz

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL süspansiyon verebilen toziçeren şişe.

Eşdeğeri: CefaksOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 ml(Deva);Cefatin Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 ml(Roche);SefuroksSüspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL(Eczacıbaşı);Zinnat Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL(GSK).

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gö-rülmüştür.Nadiren psö-domembranöz kolit gö-rüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı gö-rülmüştür. Nadiren erythema multiforme, StevensJohnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri dö-küntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Oraceftin Tablet, tercihen yemeklerden sonra kullanılır.Oraceftin Süspansiyonise yemeklerden sonra alınmalıdır.erişkinlerve 12 yaşın üstündeki çocuklar: Ö-nerilen doz günde iki kez 250 mg'dir. Daha ciddienfeksiyonlar ile daha az duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardadoz günde iki kez 500 mg’ye yükseltilebilir. Ü-riner enfeksiyonlardaolağan doz günde iki kez 125 mg veya 250 mg’dir. Komplike olmayan gonoretedavisinde 1 g’lik tek bir doz uygulanır.Bebekler ve 12 yaşa kadarolan çocuklar: Genel olarak ö-nerilen doz günde iki kez 125 mg olup,tedavi süresi 5-10 gündür. Farenjit ve tonsilit tedavisinde doz,10 gün süreyle günde 2 kez 125 mg veya ikiye bö-lünmüş olarak 20mg/kg/gün’dür. Orta kulak iltihabı olan çocuklarda doz, 10 gün süreylegünde 2 kez 250 mg veya iki eşit doza bö-lünmüş olarak 30 mg/kg/gün’dür.İmpetigo tedavisinde doz, 10 gün süreyle iki eşit doza bö-lünmüş olarak30 mg/kg/gün’dür.Streptococcus pyogenes'e (grup Abhemolitik streptokoklara) bağlıenfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmakiçin sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.3 aylıktan daha küçük çocuklarda kullanımı denenmemiştir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.