Oramikron

Oramikron

Tablet

Koçak

gliklazid

Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.

Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);DiamicronTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(Servier);GlumikronTablet: 80 mgx20, 60 ve 100tablet(Berksam).

Endikasyon: Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte gö-rülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigö-ren hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.

Kontra Endikasyon: Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda gö-rülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle gö-rülenağır diyabet olguları, asidoketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.

Uyarılar: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.

Yan Etkileri: Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis gö-rülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lö-kopeni, trombositopenive granülositopeni gö-rülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin gö-rüldüğübildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayanbblokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler,tiyazit diüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu velaksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.

Doz Önerisi: Dozaj, glisemi normal düzeye gelinceye kadar,diyabetin önem derecesine gö-re tedavi eden hekim tarafından belirlenir.Yetişkinlerde total günlük doz 40-320 mg arasında değişebilir. Tedaviyeortalama 40-80 mg ile başlanır. Kan şekeri kontrol altına alınanakadar doz artırılabilir. Ancak bir kerede alınacak maksimum doz160 mg’yi aşmamalıdır. Doz artırılmak istenirse bö-lünerek iki keredeverilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.