Ovestin

Ovestin

Ovül

Organon

Estriol

Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül.

Ovestin

Tablet

Estriol

Ambalaj: 2mgx30 tablet.

Ovestin

Vajinal Krem

Estriol

Ambalaj: 1 mg/gx15 g’lik aplikatörlü ambalaj.

Endikasyon: Estrojenyetersizliğine bağlı özellikle klimakteryum ve doğal ya da cerrahi,postmenopozla ilgili şikayetler, örneğin vajina atrofisi, vulvadapruritus, vajina mukozasının atrofisine bağlı disparoni, akıntı,uterus ya da vajinanın prolapsusu sonucu oluşan yaralar, vajinalenfeksiyon ve enflamasyonlarda destekleyici tedavi olarak, vajinaloperasyonlardan önce ve sonra tedavide ve şüphelenilen Papanicolaununhormonsal aydınlatılmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik,gebelik şüphesi veya emzirme; tromboflebit, tromboembolik bozukluklarveya özgeçmişte bunların varlığı; bilinen ya da şüphe edilen estrojenebağlı tümörler; akut veya karaciğer rahatsızlığı veya özgeçmiştekaraciğer fonksiyon testlerinin normale dönmediği durumlar, sarılıkveya özgeçmişte gebelik sırasında geçirmiş bulunmak, Rotor sendromuveya Dubin Johnson sendromu; porfiria; serebrovasküler veya kardiyovaskülerbozukluklar; hiperlipoproteinemi, özellikle kardiyovasküler rahatsızlıklariçin predispozan risk faktörlerinin varlığında; gebelikte veya dahaönce steroid kullanımına bağlı şiddetli pruritus, herpes gestationisya da ağırlaşan otoskleroz; sebebi teşhis edilmemiş vajinal kanamalar.

Uyarılar: Memelerde ağrı ya da aşırı servikal mukus salgısıdozun çok yüksek olduğuna işaret edebilir.Estrojenlerin tek başına uzun sürelikullanımı endometrial karsinoma riskini artırabilir. Özgeçmiştetromboembolik hastalıklar, latent ya da belirgin kalp yetersizliği,böbrek disfonksiyonuna bağlı sıvı retansiyonu, hipertansiyon,epilepsi veya migren (ya da özgeçmişte bu durumun varlığı), ağır karaciğerbozuklukları, endometriozis, fibrokistik mastopati, diyabetesmellitus durumlarında hastalar, özellikle yaşlılar devamlı izlenmelidir.

Yan Etkileri: Lokal irritasyona ya da tedavininbaşlangıcında kaşıntıya neden olabilir. Tedavinin ilk haftalarındaender olarak memelerde ağrı belirebilir. Başağrısı, hipertansiyon,ayaklarda kramp ve görme bozukluklarına çok seyrek raslanır. Genelliklebu etkilerin çoğu tedavinin ilk haftalarından sonra geçer.

İlaç Etkileşimleri: Estriol dahil, estrojenlerkortikosteroidlerin farmakolojik etkilerini artırabilir.Eğer gerekiyorsa, kortikosteroiddozu azaltılmalıdır.

Doz Önerisi: Ovestin Ovül/Tablet: Estrojen yetersizliğine bağlı rahatsızlıklardailk haftalarda 4-8 mg, daha sonra semptomların iyileşmesine bağlıolarak yavaş yavaş azaltılarak günde 1-2 mg’lik sü-rek dozuna kadarinilir. Üriner inkontinansın bazı du-rumlarında daha yüksek sürekdozuna gerek duyulur.Vajinal operasyonlardan önce ve sonrası tedavide,operasyon öncesi 2 hafta günde 4-8 mg, operasyon sonrası 2 hafta günde1-2 mg. Ateş basması ve gece terlemesi gibi şikayetlerde ilk haftalarda4-8 mg, daha sonra doz yavaş yavaş azaltılarak sürek tedavisi içinen düşük etkili doza geçilir. Şüpheli atrofik servikal smeardetanı amacıyla, bir sonraki smearden önce 7 gün süreyle gün-de 2-4 mg.Servikal hostiliteye bağlı infertilitede, genelde siklusun6-15. günleri günde 1-2 mg.

Ovestin Vajinal Krem: Estrojen yetersizliğine bağlırahatsızlıklarda 2-3 hafta boyunca her gün 1 uygulama, bunun ardındansürek tedavisi olarak haftada 2 kez 1 uygulama. Uzun süreli tedaviyegereksinim olunduğunda her 2-3 ayda bir tedavi 4 haftalık bir süreiçin bırakılmalıdır. Vajinal enfeksiyon ve enflamasyonlara destekleyicitedavi olarak hergün 1 uygulama. Vajinal operasyonlardan önce vesonra hergün 1 uygulama. Tedaviye operasyondan 2 hafta önce başlanmalıdır.Operasyon sonrası tedavide birkaç haftalık uygulama yeterlidir.Şüphelenilen Papanicolaunun hormonsal aydınlatılmasında yenidensitolojik muayene yapmadan önce 7 gün boyunca hergün 1 uygulama.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.