Panthec

Panthec

Panthec nedir ne için kullanılır, Panthec nasıl kullanılır, Panthec ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enterik Tablet

Pantoprazol

Ambalaj:

 40 mgx14 ve 28 tablet.

Endikasyon:

 Helicobacter Pylori Nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser ve gastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,H. pylori eradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veya kombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenler kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Sinirsel Dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir.Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır.Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri:

 Ara Sıra baş ağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemiyle metabolize olduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla ve bileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme göz ardı edilemez.

Doz Önerisi:

 Duodenal ülser: Günde 1 kez 40 mg. (Diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel durumlarda doz günde 2 kez 40 mg ye çıkarılabilir.) Tedavi süresi 2-4 hafta. Gastrik ülser ve Reflü özofajit: Günde 1 kez 40 mg. (Diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel durumlarda doz günde 2 defa 40 mg ye çıkarılabilir.) Tedavi süresi 4-8 hafta. Gastrit ve duodenal ülser liG. pylori pozitif hastalarda,H. pylori nin tamamen eradike edilmesi için gerekli tedavi dozu, direnç durumuna göre seçilecek antibiyotiklerle kombine halde günde 2 kez 40 mg dir. Tedavi süresi 1-2 haftadır.Panthec Enterik Tablet Çiğnenmemeli, kırılmamalı ve kahvaltıdan 1 saat önce su ile yutulmalıdır.H. pylori kombine tedavisinde uygulanacak olan ikinci 40 mg lık doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Yaşlılarda böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda 40 mg lik günlük doz aşılmamalıdır. Ancak yaşlılarda. pylori kombine tedavisinde bir haftalık tedavi süresince, 2x40mg/günlük tedavi dozu muhafaza edilmelidir. Ciddi karaciğer bozukluklarında(Child Pugh derecesi A ve B) doz iki günde bir 40 mg olarak ayarlanmalıdır. Bu Hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...