Panthec

Panthec

Enterik Tablet

Sanovel

Pantoprazol

Ambalaj: 40 mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri: Panto Enterik Kaplı Tablet: 40 mgx14ve 28 tablet(İlsan);Pantpas Enterik Tablet: 40 mgx14tablet(Bayer);Pulcet Enterik KaplıTablet: 40 mgx28 tablet(Nobel);Ulcoreks Enterik Kaplı Tablet: 40 mgx14 ve 28 tablet(Bilim).

Endikasyon: Helicobacterpylori'nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.

Kontra Endikasyon: Orta veyaileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,H. pylorieradikasyonu amacıyla kom-bine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veyakombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenlerdekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir.Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır.Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri: Arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olaraködem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.

Doz Önerisi: Duodenal ülser: Günde 1 kez 40 mg. (Diğer tedavilere yanıt alınamamasıgibi özel durumlarda doz günde 2 kez 40 mg'ye çıkarılabilir.) Tedavi süresi 2-4hafta. Gastrik ülser veReflü özofajit: Günde 1 kez 40 mg. (Diğer tedavilere yanıt alınamamasıgibi özel durumlarda doz günde 2 defa 40 mg'ye çıkarılabilir.) Tedavi süresi4-8 hafta. Gastrik ve duodenal ülserliH. pyloripozitif hastalarda,H. pylori'nin tamamen eradike edilmesi içingerekli tedavi dozu, direnç durumuna göre seçilecek antibiyotiklerle kombinehalde günde 2 kez 40 mg'dir. Tedavi süresi 1-2 haftadır.Panthec Enterik Tabletçiğnenmemeli, kırılmamalı vekahvaltıdan 1 saat önce su ile yutulmalıdır.H. pylorikombine tedavisinde uygulanacakolan ikinci 40 mg'lik doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Yaşlılarda veböbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda 40 mg'lik günlük doz aşılmamalıdır. AncakyaşlılardaH. pylorikombine tedavisinde bir haftalık tedavi süresince, 2x40mg/gün'lük tedavi dozu muhafaza edilmelidir. Ciddi karaciğer bozukluklarında(ChildPugh derecesi A ve B) doz iki günde bir 40 mg olarak ayarlanmalıdır. Buhastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.