Panto

Panto

Enterik KaplıTablet

İlsan

Pantoprazol

Ambalaj: 40mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri: Panthec Enterik Tablet: 40 mgx14 ve 28 tablet(Sanovel);Pantpas Enterik Tablet: 40 mgx14 tablet(Bayer);Pulcet Enterik KaplıTablet: 40 mgx28 tablet(Nobel);UlcoreksEnterik Kaplı Tablet: 40mgx14 ve 28 tablet(Bilim).

Endikasyon: Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.

Kontra Endikasyon: Orta veya ileri derecede hepatik veyarenal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,H. pylorieradikasyonu amacıyla kom-binetedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veya kombine edilen ilaçlardan birinekarşı aşırı duyarlılığı bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Gebelerde klinik deneyimsınırlıdır. Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri: Arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olaraködem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.

Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 40 mg (1 tablet)'dir. Tabletlerbölünmemeli ve çiğnen-memelidir.Panto Enterik Kaplı Tablet'in sabah kahvaltısından önce veyakah--valtı sırasında alınması önerilir.Duodenal ülser: Günde 1 kez tek doz alınır. Duodenalülser genellikle 2 hafta içinde iyileşir. Gerekirse iki haftalık bir tedavidaha uygulanabilir.Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü ile ilişkilieroziv özofajit: Günde 1 kez tek doz verilir. Gastrik ülser vegastroözofajeal reflü hastalığının tedavisi için genellikle 4 haftalık birsüre gerekir. Tedaviye cevap vermeyen olgularda tedaviye 4 hafta daha devamedilir.Helicobacter pylori eradikasyonu: Helicobacter pylorieradikasyonunda günde 1 veya 2 kezamoksisilin, klaritromisin ve metronidazol gibi antimikrobiyallerle kombine olarakkullanılır.Hepatik sirozlu hastalarda: Hepatik sirozlu hastalardapantoprazolün metabolizması etkileneceği için, gün aşırı 1 tablet alınmalıdır.Bu hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavikesilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.