Peflacine

Peflacine

Enjektabl Solüsyon IV

Eczacıbaşı

Pefloksasin

Ambalaj: 400mg/5 mLx1 ampul.

Peflacine

Tablet

Pefloksasin

Ambalaj: 400 mgx2 ve 10 Tablet.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu, septisemi ve endokarditlerde,beyin zarı iltihaplarında, solunum yolu enfeksiyonlarında, KBBenfeksiyonlarında, böbrek ve üriner sistem enfeksiyonlarında, jinekolojikenfeksiyonlarda, abdominal ve hepatobilier enfeksiyonlarında,kemik ve eklem enfeksiyonlarında ve deri enfeksiyonlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Kinolongrubu ilaçlara alerjisi olanlarda, 15 yaşından küçük çocuklarda,gebelikte, emziren annelerde, glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliğindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Streptokoklar ve pnö-mokoklarpefloksasine karşı orta derecede bir duyarlık gösterirler. Bu nedenlebu bakterilere ait hastane dışı enfeksiyonlarında, ilaç bakteriyelduyarlık testlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Tedavi sırasındafotosensitivite reaksiyonlarına yol açmamak için güneş ya da ultraviyoleışığından kaçınılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliğinde dozunayarlanması gerekir.

Yan Etkileri: Seyrek olarakmide ağrısı, bulantı, kusma gibi gastrointestinal etkiler, alerjik,ışıga karşı duyarlık tipindeki deri reaksiyonları, kas ve eklemağrıları, yüksek dozlarda (günde 1.600 mg) kullanıldığında trombositopenive baş ağrısı, dikkat ve uyku bozuklukları gibi nö-rolojik belirtilergö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Oral formlar,pefloksasinin emilimini azaltacağından magnezyum ve alüminyumiçeren antasitlerle birlikte verilmemelidir. Antasitler, pefloksasinden2 saat sonra verilmelidir.

Doz Önerisi: Peflacine Enjektabl: Yavaş IV perfüzyon şeklinde uygulanır. Bir Ampul(400 mg)Peflacine, 250 mL %5 dekstroz solüsyonu içindeçö-zülür. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez bir perfüzyon uygulanır.Karaciğer fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük ortalamadoz 800 mg dır (sabah ve akşam bir perfüzyon). Etkin kan yoğunluklarınadaha kısa sürede erişmek amacıyla tedavinin başlangıcında 800mg’lik bir yükleme dozu uygulanabilir.

Doz Önerisi: Tedavi sadece hepatit C’nin tedavisinde deneyimlihekimler tarafından başlatılmalıdır.Pegasys’in önerilen dozu 48 hafta süreyle, haftada bir kez,subkutan yolla uygulanan 180 µg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.