PenOs

PenOs

Film Tablet

Eczacıbaşı

Benzatin fenoksimetilpenisilin

Ambalaj: 1MIUx24 film tablet.

PenOs

Oral Süspansiyon

Benzatin fenoksimetilpenisilin

Ambalaj: 750.000 IU/5 mLx80 mL’lik şişe.

PenOs

Şurup

Benzatin fenoksimetilpenisilin

Ambalaj: 400.000 IU/5 mLx80 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlıpatojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunumyolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnö-mokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğuderi dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalardahastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmalkalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokarditekarşı korunmasında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebeliktekullanılabilir.Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonö-rotik ödem, eritemamultiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar dahaseyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasındagö-rülenlere oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda raslanabilir.

İlaç Etkileşimleri: Eşzamanlıolarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretikilaçlarda (özellikle indometasin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisidetkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombineedilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: PenOs Film Tablet: Tedavi amacıyla: erişkinlerde toplam günlük dozkilo başına 50.000 iU’dir. Çocuklarda (12 yaşına kadar olanlarda): Toplam günlük doz kilo başına 50-100 bin ünitedir.Korunma amacıyla: Hastanın yaşına gö-re belirlenenPenOsbirim dozu günde 2 kez olmak üzerekorunmanın şekline gö-re uzun süreli uygulanabilir. Tabletlerbir miktar su ile alınmalıdır. Gerekli gö-rülen durumlarda doz yükseltilebilir.Belirtilerin ortadan kalkmasından 2-5 gün sonrasına kadarPenOstedavisine devam edilmelidir.

Notidin Film Tablet: 40 mgx30 tablet(Nobel).

Endikasyon: Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, ZollingerEllison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Laktasyon dö-neminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.

Yan Etkileri: Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.

Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik Tablet ya da sabah akşam 20 mg’lik birer Tablet4 hafta ve daha sonra 20 mg’lik Tablet kullanılır.Selim mide ülserinde günlük dozgece yatmadan önce 6-8 hafta kullanılan 40 mg’dir. ZollingerEllisonsendromunda başlangıçta 4x20 mg ve daha sonra artırılan dozlar kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.