PenOs

PenOs

PenOs nedir ne için kullanılır, PenOs nasıl kullanılır, PenOs ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Benzatin fenoksimetilpenisilin

Ambalaj:

 1MIUx24 film tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı Patojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunum yolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnö-mokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğu deri dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalarda hastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmal kalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokardite karşı korunmasında kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gerekli dikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebelikte kullanılabilir.Süre geçtiğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonörotik ödem, eritema multiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar daha seyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasında görülenler oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda rastlanabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eşzamanlı Olarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretik ilaçlar da (özellikle indometasin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisid Etkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombine edilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Pen Os Film Tablet: Tedavi amacıyla: erişkinlerde toplam günlük doz kg başına 50.000 ıU’dir. Çocuklarda (12 yaşına kadar olanlarda): Toplam günlük doz kilo başına 50-100 bin ünitedir.Korunma amacıyla: Hastanın yaşına göre belirlenen PenOs birim dozu günde 2 kez olmak üzere korunmanın şekline göre uzun süreli uygulanabilir. Tabletler Bir miktar su ile alınmalıdır. Gerekli görülen durumlarda doz yükseltilebilir.Belirtilerin ortadan kalkmasından 2-5 gün sonrasına kadarPenOstedavisine devam edilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...