Pergonal

Pergonal

Ampul

Serono

FSH 75 IU, LH 75 IU

Ambalaj: 1 liyofilize Ampul ve eritici olarak 1 adet 1mL’lik serum fizyoloik ampulü; 10 liyofilize Ampul ve eritici olarak10 adet 1 mL’lik serum fizyolojik ampulü.

Eşdeğeri: Humegon Ampul: 10 liyofilizeAmpul(Organon);MenogonFlakon: 10 Flakon(ErKim).

Endikasyon: Gonadlarınyetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır.Kadında: Anovülasyon nedenli infertilite; diğer tedavilerinbaşarısız olduğu hallerde, folikül olgunlaşması bozukluklarıve korpus luteum yetmezliği,Erkekte: Belli bazı spermatogenez bozukluğu olgularındakullanılır.Kan gonadotrofinleri ve/veya prolaktin düzeylerinormalin üstünde olan olgularda endike değildir.

Kontra Endikasyon: Over, testisve hipofiz tümörleri varlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Tedavi öncesi, genital organlardaanatomik anomali ya da gonad dışı endokrinopati (örn, tiroid ya daadrenal bozuklukları, diyabet) olup olmadığını aramaya yö-nelikfizik muayene yapılmalıdır. Kadınlara çok yüksek dozlarda FShLHuygulaması, overlerde hiperstimülasyona yol açabilir. Gonadotropikmüstahzarlarla ovülasyon indüksiyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde,düşük ve çoğul gebelik riski artar.

Yan Etkileri: Seyrek olarakderi dö-küntüleri bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Sabit bir dozaj programı yoktur.Pergonaltedavisi(özellikle FSH etkisi) folikülin olgunlaşmasını sağlamayı amaçlarki, sonra burada onu izleyen HCG tedavisiyle (LH etkisi) ovülasyongerçekleşecektir. Hastaların yumurtalıklarının tedaviye yanıtınınsaptandığı durumlarda bile, tedavi klinik muayeneler ve tekrarlananlaboratuvar testleri ışığı altında sürdürülmelidir.Yumurtalıkların ilk tepkisinianlamak için vajinal muayene, vajinal smear ve arborizasyon testi(servikal mukus ile) yeterlidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.