Perlinganit

Perlinganit

Enfüzyon Solüsyonu

Adeka

Gliserol trinitrat

Ambalaj: 10 mg/10 mLx10 ampul.

Endikasyon: Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde; organiknitrat ve/veya beta blokerin önerilen dozlarına yanıt vermeyen hastalardaanjina pektoris tedavisinde; cerrahi girişimler sırasında kontrollühipotansiyon oluşturulmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Nitro gruplarınaolan duyarlık; akut dolaşım bozuklukları (şok, kan dolaşımının bozulduğudurumlar); belirgin hipotoni; intraaortik basıncın düşük olduğuveya pozitif inotropik ilaçların verilemediği, yeterli yüksekliktesol ventriküler, sabit diyastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenikşokta; kalp iç hacmini daraltan kalp kası hastalıklarında; kalp bö-lümlerinidaraltıcı enflamasyonlarda; kalp kesesi tamponadında ; hipoventileolan alveol bölgesinde oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlıhipoksemi oluşabileceğinden, primer pulmoner hipertonili hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Akut miyokardenfarktüsünün ilk günlerinde dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde çok dikkatle kullanılmalıdır.Aort ve/veyamitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlıdolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaca toleransveya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamiketkilerin azalmasına neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerdeilaç, ancak çok gerekli olduğunda ve yarar/zarar oranı dikkate alınarakverilmelidir. Normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarınıazaltabildiğinden, trafikte veya dikkat gerektiren işlerin yapılmasısırasında uygulanmaması, uygulandığında ise dikkatli olunmasıgerekir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki, baş ağrısıdır. Taşikardi, mide bulantısı, kusma, korkuendişe,yerinde duramamakla belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi,retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Vazodilatörler, antihipertansifilaçlar, kalsiyum antagonistleri, nö-roleptik veya trisiklik antidepresanlarve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir.Heparinile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir. Sildenafilsitratın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisinipotansiyelize ettiği gösterildiğinden, nitrogliserinin sildenafilile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Doz Önerisi: Direkt İV enjeksiyon yoluyla kullanılmaz. Konsantre vepotent bir preparat olduğundan, enfüzyondan önce %0.9 sodyum klorür ya da %5dekstroz çözeltileri ile seyreltilir. Dozaj, enfüzyonda kullanılan setintipine göre değişir. Gliserol trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşip yerdeğiştirdiğinden, seyreltme işlemi ancak camdan yapılı parenteral çözeltikapları içinde yapılmalıdır. Gliserol trinitrat için belirlenmiş optimum birdoz yoktur. İlaca karşı yanıt bireyden bireye değiştiği için, hastanınhemodinamik fonksiyonları yakından izlenerek uygun doz saptanmalıdır. Yine deaşağıdaki dozlar yol göstericidir.Konjestif kalp yetmezliğindenormal doz sınırları 10-100 µg/dak.’dır.Enfüzyona düşük hızla başlayarak, yeterli klinik yanıt elde edilene kadar hızyavaş yavaş ve dikkatle artırılmalıdır.Refrakter İnstabil AnjinaPektoristebaşlangıç enfüzyon hızı 10-15 µg/dak. olarak önerilmektedir.Cerrahidebaşlangıç enfüzyın hızı 25 µg/dak.olarak önerilmektedir. İstenen sistolik arteriyel kan basıncı oluşturulanakadar, kademeli olarak 200 µg/dak.’a kadar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.