Penoksil

Penoksil

Şurup İçin Kuru Toz

Akdeniz

Fenoksimetil penisilin

Ambalaj: 400.000 IU/5 mLx60 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlıpatojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunumyolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnö-mokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğuderi dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalardahastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmalkalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokarditekarşı korunmasında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebeliktekullanılabilir.Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonö-rotik ödem, eritemamultiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar dahaseyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasındagö-rülenlere oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda raslanabilir.

İlaç Etkileşimleri: Eşzamanlıolarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretikilaçlarda (özellikle indometasin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisidetkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombineedilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Çocuklarda günlük doz kilo başına 50 mg olarakhesaplanır ve 3-4 kerede eşit dozlarda verilir. 1-5 yaşına kadargünde 4-6 kez yarım ölçek, 6-12 yaşına kadar günde 4-6 kez 1 ölçek. Bumiktarlar olgunun cinsine gö-re değiştirilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.