Pensilina

Pensilina

Enjektabl Flakon

TümEkip

Kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj: 1.000.000 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: KristapenFlakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(Deva);KristasilFlakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(Bilim);Penicillin G Potasyum Flakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay).

Endikasyon: Bakteriyemi,pnö-moni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloidendokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gramnegatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi gö-renlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler dö-küntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri dö-küntüleri, ürtiker, anjionö-rotiködem, bazan ateş ve artraljidir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi: Penisilin G potasyum IM yoldan veya sürekli enfüzyonşeklinde IV yoldan verilebilir. 1. Penisiline duyarlı stafilokok, streptokok vepnömokokların neden olduğu ağır enfeksiyonlar ile bakteremi, pnömoni, endokardit,perikardit, ampiyem ve menenjit gibi enfeksiyonların tedavilerinde önerilen endüşük günlük doz 5 000 000 IU'dir. 2. Antraks tedavisinde eşit dozlara bölünmüşen düşük günlük doz 5 000 000 IU'dir. 3. Aktinomikoz tedavisinde önerilen doz,servikofasial olgularda 1.000.000-6.000.000 IU/gün, torasik ve abdominalolgularda ise 10.000.000-20.000.000 IU/gün'dür. 4.Clostridialenfeksiyonların tedavisinde20.000.000 IU olan günlük doz antitoksin serumla birlikte verilir. 5.Difterinin taşıyıcı safha koruyucu tedavisi için 10-20 gün, bölünen dozlar şeklindegünde 300.000-400.000 IU antitoksin serumla birlikte önerilir. 6. Erisipeloidendokarditlerde günlük doz 2.000.000-20.000.000 IU arasında değişir ve tedavi4-6 hafta sürebilir. 7.Pasteurella multacida'nın neden olduğu bakteremi ve menenjit gibienfeksiyonlarda iki hafta süre ile günde 4.000.000-6.000.000 IU uygulanmalıdır.8. Endokarditte günde 15.000.000-20.000.000 IU doz 4 hafta süre ilekullanılmalıdır.Gonoreal endokardit ve artritte minimum günlük doz5.000.000 IU'dir. 9. Konjenital ve erişkin sifiliz tedavisinde penisilin Gdozu çok sık tekrarlanmalıdır. Tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması önerilir. Uygulanacak doz ve süre hastanın yaşına ve hastalığındurumuna göre ayarlanmalıdır. 10. Meningokoksik menenjit tedavisinde önerilendoz iki saat ara ile 1.000.000-2.000.000 IU IM veya günde 20.000.000-30.000.000IU sürekli enfüzyon şeklindedir. Çocuklar için önerilen penisilin G dozu IMuygulamada 20.000-50.000 IU/kg ve IV uygulamada 20.000-500.000 IU/kgşeklindedir. Yeni doğmuş bebeklerde 50.000 IU/kg 2 veya 3 eşit doza bö-lünerekuygulanmalıdır. Uygulamanın yapılması: Pensilina Enjektabl FlakonIM veya IV olarak uygulanır. Ambalajiçindeki çözücü ampul ile flakon içeriği çözülür. Sulandırıldıktan sonrabekletilmeden kullanılmalıdır. IM enjeksiyonlar için en uygun yer kalçanınüst dış bö-lümüdür. 4.000.000 IU üzerinde reçete edilen dozlar genellikle IVyolla (yavaş IV veya IV enfüzyon yolu) uygulanır. Çok yüksek dozların enfüzyonuda, SSS irritasyonundan ve elektrolit dengesinin bozulmasından kaçınmak içinyavaş olarak uygulanmalıdır. 2.000.000 ünitenin üzerindeki IV dozları dakikada300 mg'den daha hızlı uygulanmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.