Pexola

Pexola

Tablet

BoehringerIngelheim

Pramipeksol 2HClmonohidrat

Ambalaj: 0.125 mgx30 tablet

: : 0.250 mgx100 tablet

: : 1 mgx100tablet.

Endikasyon: İdiyopatikParkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir.Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Pramipeksole karşı aşırı duyarlık halindekontrendikedir.

Uyarılar: Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz azaltımı önerilir.Halüsinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerininbilinen yan etkileridir. Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatliolunmalıdır. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olasıriske ağır bastığında kullanılmalıdır. Emzirme sırasında pramipeksolkullanılmamalıdır. Pramipeksol ile tedavi edilen hastalara, arabakullanmamaları, tehlike potansiyeli taşıyan aktivitelerde bulunmamalarıtavsiye edilmelidir.

Yan Etkileri: Bulantı, konstipasyon, somnolans, halüsinasyonlar,konfüzyon ve baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Simetidin gibi bazik (katyonik) ilaçlar pramipeksol ileetkileşebilirler. Bu türlü ilaçlar (amantadin dahil) ile birlikte tedavidurumunda, diskineziler, ajitasyon ya da halüsinasyonlar gibi aşırı dopaminstimülasyonu bulgularına dikkat edilmelidir.

Doz Önerisi: Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır.Tabletler aç ya da tok karına alınabilir. Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüşolarak (3 x) uygulanır. Dozaj, günde 0.375 mg'lik bir başlangıç dozundanitibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklarile yapılmalıdır. Pramipeksol, birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılaraksonlandırılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.