Pipraks

Pipraks

Flakon IM/IV

Eczacıbaşı

Piperasilin sodyum

Ambalaj: 2gx1 flakon.

Endikasyon: Duyarlı bakterilerdenileri gelen bakteriyel septisemi ve endokardit dahil ağır sistemikenfeksiyonlar; komplikasyonlu ve komplikasyonsuz genitoüriner enfeksiyonlar(üretrit, sistit ve piyelonefrit); akut ve kronik solunum yolu enfeksiyonları(bronşit, pnö-moni, anaerobik pnö-moni, ampiyem ve akciğer absesi);kulak, burun, boğaz ve ağız boşluğu enfeksiyonları; karın içi enfeksiyonları(safra yolu enfeksiyonları, peritonit ve karın içi abseler); jinekolojikve obstetrik enfeksiyonlar (endometrit, pelvis abseleri ve iltihapları,salpenjit ve doğum sonrası enfeksiyonları); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları (yanık, cerrahi girişim ve travmaları izleyen enfeksiyonlardahil); kemik ve eklem enfeksiyonları; piperasiline duyarlı patojenlerinetken olduğu kuşkusu uyandıran, ampirik antibiyotik tedavisi gerektirenciddi enfeksiyonlarda (etken mikroorganizmaların türünün saptanmasındanya da duyarlıkları belirlenmeden önce) endikedir.

Kontra Endikasyon: Anamnezdepenisilin ya da sefalosporinlerden herhangi birine karşı aşırıduyarlık reaksiyonları belirlenen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Piperasilin gibi bir penisilinletedaviye başlamadan önce, hastanın daha önceden penisilinlere,sefalosporinlere ve başka allerjenlere karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıgösterip göstermediği araştırılmalıdır. Böbrek bozukluğu ya dakaraciğer yetmezliği olan hastalarda doz, piperasilin serum düzeyleriölçülerek saptanabilir.Gebelerde ve emziren kadınlarda tedavinin güvenliğisaptanamamıştır.Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüyleatılır. Emziren annelere uygulandığında dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, deri dö-küntüsü, tromboflebit, baş ağrısı, SGOT ve SGPT artışı,lö-kopeni, eozinofili, nötropeni ve trombositopeni gibi yan etkilergö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aminoglikozitlerleaynı Solüsyonda uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: IV yoldan verilmesi gerekir. Daha az şiddetli vekomplikasyonsuz enfeksiyonlarda, IM ya da IV yoldan uygulanabilir.YetişkinlerdeIV uygulama (enjeksiyon ya da perfüzyon): Az şiddetli ve komplikasyonsuzenfeksiyonlarda (ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları dahil)IV yoldan günde 100-150 mg/kg ö-nerilir.Normaldoz her 6 veya 8 saatte bir 2 g ya da her 12 saatte bir 4 g’dir. Toplamgünlük doz 6-8 g arasında değişir. Şiddetli ve komplikasyonlu enfeksiyonlar(septisemi, ürogenital ve solunum yolu, karın içi, deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları dahil): IV yoldan günde 200-300 mg/kg ö-nerilir.Normal doz her 6 ya da 8 saatte bir 4 g’dir. Toplam günlük doz 12-16 g arasındadeğişir.Yetişkinlerde IM tedavi: Az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlar(ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları): Her 8 ya da 12 saattebir 2 g IM yoldan uygulanabilir. Günlük dozaj 4-6 g arasında değişir.akut gonore: IM yoldan tek doz halinde 2 g. Yetişkinlerde IM yoldanenjeksiyon bölgesine 2 g’dan çok enjekte edilmemelidir.Pipraks’ın çocuklardaIV yoldan uygulanması ö-nerilir. Orta şiddette ve komplikasyonsuzenfeksiyonlar (ürogenital ve solunum yolu enfeksiyonları dahil): IV yoldan günde 100-300 mg/kg ö-nerilir. Ö-nerilen doz 3 ya da 4 eşit dozabö-lünerek uygulanır.Yenidoğanbebekler (2 haftaya kadar): Enfeksiyonunşiddetine gö-re IV yoldan günde 100-300 mg/kgPipraksö-nerilir.Bu doz bö-lünerek8-12 saatte bir uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.