Pirazinid

Pirazinid

Tablet

Koçak

Pirazinamid

Ambalaj: 500 mgx50 tablet.

Endikasyon: Mycobacteriumtuberculosis’in neden olduğu bütün kliniktüberküloz olgularının kısa süreli ve devamlı tedavilerindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır karaciğerbozukluğu olanlarda ve/veya önceden pirazinamide karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösterenlerde kullanılmaz. Hiperürisemi ve gut hastalığıolan artritlilerde, emziren annelerde kontrendikedir.

Uyarılar: Ü-ratların renal atılımını inhibe ettiğinden,asemptomatik hiperürisemiye neden olabilir. İ-lacın karaciğerüzerine toksik etkileri olabileceğinden karaciğer hastalığıgeçirmiş veya alkol bağımlıları gibi toksik hepatit riski yüksekolan hastalar yakından izlenmelidir.Diyabetik hastalarda diyabettedavisi güçleşebileceğinden, ilaç çok dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek yetersizliği olan hastalar yakından izlenmelidir. Fetus üzerineetkileri tam olarak bilinmediğinden, gebelikte sadece gerçektengerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanım güvenliğitam olarak saptanmamıştır. Bu nedenle tedavinin esasını oluşturmadıkçakullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkisi hepatotoksisitedir. Serum transaminazlarında geçiciyükselmeler, sarılık, hepatit ve ateş, iştahsızlık, kırıklık, karaciğerduyarlığı, hepatosplenomegali belirtileri olan bir sendromungö-rülebileceği bildirilmiştir. Bulantı, kusma, diyare, ateş,porfiri, dizüri, gut, trombositopeni, sideroblastik anemi, artralji,miyalji, raş, ürtiker, kaşıntı, fotosensitivite görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: PAS ve morfazinamid dışında diğerbütün antitüberküloz ilaçlarla kombine kullanılması hem etkiyiartırır, hem rezistansı gecektirir. Yalnız morfazinamid ile çaprazrezistanı vardır. Probenesid ile birlikte kullanımı renal atılımınıazaltır.

Doz Önerisi: Pirazinid, tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı,daima başka anti tüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.Ortalama erişkin dozu 15-30 mg/kg/-gün olup, total doz günde 3-4 dozabö-lünerek verilebilir. Ayrıca bazı uygulamalarda total dozunbir kerede verilmesi ö-nerilmektedir. Günlük doz 3 g’yi geçmemelidir.İlaç, yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.Pirazinidgenellikletüberküloz tedavisinin ilk 2 ayında kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.