Pirofen

Pirofen

Pirofen nedir ne için kullanılır, Pirofen nasıl kullanılır, Pirofen ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Ambalaj:

 500 mg x 20 tablets.

Endikasyon:

 Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Preparatın supozituvar formundaki fenobarbital ek olarak sedatif etkide bulunur.

Uyarılar:

 Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren ağrılar, ateşi 39.5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: 

Pirofen Tablet: Yetişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet olarak verilebilir. Kısa süreli tedavilerde 24 saatte alınan toplam doz 6 tablet geçmemelidir. Uzun süreli tedavilerde küçük dozlar tercih edilmelidir. 7-12 yaş çocuklara günde 3-4 defa 1/2 tablet olarak verilir.

Pirofen Forte Supozituvar: 6 yaşın üzerindeki çocuklara 4-6 saatte bir 1 supozituar uygulanır. Günlük doz 4 supozituvarı aşmamalıdır.Erişkinlere 4-6 saatte bir 2 supozituvar uygulanır. Günlük doz 8 supozituvar aşmamalıdır.

Pirofen Supozituar:

 Günlük Doz 3 yaşına kadar olan çocuklarda 1-2 supozituvar ve 3 yaşından büyük çocuklarda 1-3 supozituvar dır. Tercihen dışkılamadan sonra uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...