PlatosinS

PlatosinS

PlatosinS nedir ne için kullanılır, PlatosinS nasıl kullanılır, PlatosinS ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjeksiyon

Ambalaj:

 10 mg/20 mL x 1 vial

: : 25 mg/50 mLx1 vial

: : 50 m/100mLx1 vial.

Endikasyon:

 Testis,over, uterus (serviks, endometrium), baş boyun, özofagus, akciğer karsinomlarının tedavisinde endikedir.Kemoterapide daha çok diğer antineoplastikler kombine olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Böbrek işlevlerinde bozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojik düzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Yalnızca kanser kemoterapisi konusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrek Yetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelik diürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatin Erkeklerde geçici yada kalıcı steriliteye neden olabilir.

Yan Etkileri:

 Renal toksisite kümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısı arttıkça bilateral and unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeni veya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı kusma görülür. 4-7 ay süren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlılık görülebilir. Enjeksiyondan hemen sonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksi bulguları görülebilir.Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlarda yükselme görülür.

İlaç Etkileşimleri:

 Nefrotoksik ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozit sınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Cisplatin,antikonvülsan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.

Doz Önerisi:

 80-100 mg/m2/gün IV olarak bir kerede veya altıya bölünerek verilir ve her üç haftada bir tekrarlanır. Ya da 15-20 mg/m2/gün hesabıyla IV olarak beş gün arka arkaya verilir ve her üç haftada bir tekrarlanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...