PlatosinS

PlatosinS

Enjeksiyon

Med İlaç

Sisplatin

Ambalaj: 10 mg/20 mLx1 vial

: : 25 mg/50 mLx1 vial

: : 50 m/100mLx1 vial.

Eşdeğeri: CisplatinDBL Enjektabl Solüsyon: 10 mg/10mLx 1 Flakon, 50 mg/50 mLx1 Flakon(Orna);Cisplatin EbeweFlakon: 10 mg/20 mLx1 Flakon, 25mg/50 mLx1 flakon, 50 mg/100 mLx1 Flakon(Liba).

Endikasyon: Testis,over, uterus (serviks, endometrium), başboyun, özofagus, akciğerkarsinomlarının tedavisinde endikedir.Kemoterapide daha çok diğer antineoplastiklerlekombine olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Böbrek işlevlerindebozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojikdüzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık, gebelikve emzirme dö-nemlerinde kontrendikedir.

Uyarılar: Yalnızca kanser kemoterapisikonusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrekyetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelikdiürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatinerkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteye neden olabilir.

Yan Etkileri: Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lö-kopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da gö-rülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantıkusma gö-rülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dö-nemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık gö-rülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları gö-rülebilir.Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.

Doz Önerisi: 80-100 mg/m2/gün IV olarak bir kerede veya altıyabö-lünerek verilir ve her üç haftada bir tekrarlanır. Ya da 15-20mg/m2/gün hesabıyla IV olarak beş gün arka arkaya verilir ve her üçhaftada bir tekrarlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.