Plasbumin

Plasbumin

Flakon

Biem

İnsan albümini

Ambalaj: %20: 50 mLx1 Flakon ve 100 mLx1 Flakon

: : %25: 50 mLx1 Flakon ve 100 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri:

Alba Flakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);AlbuminaUmana ISI Flakon: %20: 50 mLx1 Flakon, %25: 50 mLx1 Flakon(Koçsel);AlbuminLFBFlakon: %20: 50 mLx1 Flakon, 100 mLx1 Flakon(ErKim);uman Albumin Biagini Flakon: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon(Onko).

Endikasyon: Ana endikasyonu,uzatılmış zaman dev--relerinde onkotik basıncın sabitleştirilmesiile hacim kaybının düzeltilmesidir. Tipik endikasyonları: Şok, örneğinkanama şoku, plazma kaybından ötürü doğan şok ve şokun beraberindegetirdiği diğer durumlar. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, ame-liyatöncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında beliren plazma ve/veyaalbümin yetersizliği halleri: Yanıklar, karaciğer yetmezliği,karaciğer sirozu, nefrit, nefrotik sendrom, gastrointestinal bozukluklar,Lyell sendromu, karında su toplanması, yetişkinlerde solunum yetmezliğisendromu, yenidoğanlarda kernikterus, serebral ödem, toksisitedurumları (gebelikte toksemi). Plazma alışverişi ve hacim değiştirme,hiperviskozite sendromu.

Kontra Endikasyon: Koagülasyonbozuklukları, ağır kalp yetmezliği, pulmoner ödem, oligüri veya anüriile nefrotik yetmezliği, özofajeyal varisler, human plazma proteinlerinekarşı bilinen bir duyarlık ve yetersiz beslenmede kontrendikedir.

Uyarılar: Dolaşımda aşırı yüklenmeninbaşlaması üzerine (baş ağrısı, nefes darlığı, boyun damarının konjesyonu)enfüzyon hemen kesilmelidir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar,enfüzyonun hemen kesilmesini gerektirir. Gebelik ve laktasyondakullanımıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

Yan Etkileri: Hafif alerjikreaksiyonlar (örn. yüz kızarıklığı, ürtiker, ateş, baş dönmesi), enfüzyonamüdahale edilmesi ya da enfüzyonun kesilmesinden sonra geneldekaybolmaktadır.

Doz Önerisi: Plasbuminher zaman damar yoluyla verilmelidir. Eğer sodyumkısıtlaması gerekiyorsaPlasbuminseyretilmeden ya da %5 desktroz gibi sodyum içermeyenkarbonhidrat solüyonları içerisinde seyreltilerek verilmelidir.Hipovolemik Şok: Hipovolemik şok tedavisinde verilecekhacim ve verilme hızı her hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.Yanıklar: Bir yanık yarasının ardından verilenalbümin ile plazma kolloid ozmotik basıncında oluşan yükselme arasında yakınbir ilişki vardır. Amaç plazma albumin konsantrasyonunu 100 mL’de 2.5±0.5albumin olacak şekilde ve plazma onkotik basıncında 20 mmHg sağlamaktadır.Hipoproteinemi (ödemli veyaödemsiz): Hipoproteinemiyeyol açan altta yatan neden düzeltilmediği sürece intiravenözPlasbuminverilmesinin sadece semptomotik yada destekleyici olduğu bilinmelidir. Albuminin alışılmış günlük dozuyetişkinler için 50 ile 75 g, çocuklar için 25 g’dir. Ağır hipoproteinemisiolup protein kaybetmeye devam eden hastalar daha büyük miktarlara gerekduyabilirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.