Plavix

Plavix

Film Tablet

SanofiAventis

Klopidogrel

Ambalaj: 75 mgx28 Tablet.

Eşdeğeri: Karum Film Tablet: 75 mgx28 tablet(Sanovel);PingelFilm Tablet: 75mgx28 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Semptomatikaterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda (geçirilmiş strok,geçirilmiş miyokard enfarktüsü, periferik arter hastalığı gibi)vasküler iskemik olayların (miyokard enfarktüsü, strok, vaskülerölüm) önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, pep-tik ülserve intrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalar.

Uyarılar: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniylekanama artışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Klopidogrelkanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirdekanamanın durdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağandışı kanamaları derhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir.Gebelikte ancak açıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır.İlacın emziren kadın için önemi dikkate alınarak, emzirmenin ya dailacın kesilmesi konusunda bir karara varılmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyalhemoraji, karın ağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, dö-küntügö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilik asitin ve klopidogrelinkronik eşzamanlı uygulamasının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır.Heparin ile kombinasyonun güvenirliği saptanmamış olup, eşzamanlıuygulama dikkatle yapılmalıdır. Varfarin ile birlikte uygulanmasınıngüvenilir olup olmadığı saptanmamıştır. Klopidogrel ve naproksenineşzamanlı uygulaması gizli gastrointestinal kan kaybını artırmıştır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 75 mg’lik tek doz halinde verilmelidir.Günde bir kez yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.