Ponstan

Ponstan

Şurup

Pfizer

Mefenamik asit

Ambalaj: 50 mg/5 mLx125 mL’lik şişe.

Ponstan Forte

Film Tablet

Mefenamik asit

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hafif veorta şiddetteki kas ağrıları, travmatik ağrılar, diş ağrıları, çeşitlinedenlere bağlı baş ağrıları, ameliyat ve doğum sonu ağrıları vekanser ağrıları; hafif ve orta şiddetteki romatoid artrit ve osteoartrozağrıları; primer dismenore; başka bir pelvis patolojisi olmadığında,rahim içi araç kullanılmasına veya disfonksiyonel nedenlere bağlımenorajide endikedir.

Kontra Endikasyon: Mefenamikasit iltihabi bağırsak hastalıklarında, midebağırsak sistemindeülser yakınması olan hastalarda ve böbrek veya karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Mefenamik asit kullanımı sonrası nadiren görüldüğübildirilen diyare genellikle tedaviye başlanmasından hemen sonra görülmesinerağmen, devamlı kullanım sırasında aylar sonra da görülebilir. Diyaregörülürse, ilaç hemen kesilmeli ve hasta bir daha mefenamik asit kullanmamalıdır.Mefenamik asit uygulamasının ardından dö-kün-tü görülmesi de ilacın kesilmesiiçin kesin bir neden oluşturur.Gebelikte ancak kesin gereksinme varsa dikkatlekullanılmalıdır. Gebeliğin son dö-neminde ise kullanılmamalıdır.Emziren annelerde önerilmez.

Yan Etkileri: Nadirentrombositopeni bildirilmiştir.Bazı olgularda reversibl hemolitik anemi gelişmiştir.Lö-kopenide bildirilmiştir. Nadiren sersemlik ve uyku hali bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Plazma proteinlerinebağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanımında doz ayarlaması yapılmalıdır.Birlikte antikoagülan ilaç kullanılıyorsa, antikoagülanın dozuazaltılmalıdır.

Doz Önerisi: Ponstan Şurup: 6 aylıktan büyük bebeklerde bö-lünmüş dozlar halinde,vücut ağırlığının kilosu başına 25 mg dozunda kullanılmalıdır.12 yaş altındaki çocuklarda aşağıda belirtilen dozlarda kullanılır: 6 aylıktan 1 yaşına kadar 1 ölçek, 2 yaştan 4 yaşına kadar 2 ölçek,5 yaştan 8 yaşına kadar 3 ölçek, 9 yaştan 12 yaşına kadar 4 ölçek. Budoz gerekirse, günde 3 kereye kadar tekrarlanabilir. Still hastalığıtedavisi dışında, çocuklarda 7 günden uzun süreli kullanımı önerilmez.

SynpitanForte Ampul: 5 IU/1 mLx3 ampul(Deva).

Endikasyon: Doğumda primer ve sekonder ağrızaafı (inersia); geciken doğumda ağrıları başlatmak, gebelik toksikozuve Rh uyuşmazlığında fetusun yaşamı tehlikeye girerse yapay olarakdoğumu başlatmak, fetusun uterus içinde ölümü durumunda gebeliğisonlandırmak, doğum sonrası atonisi ve kanamaları, inkomlet abortus,abortus insipiens ve emziren kadınlarda süt boşaltımını sağlamadaendikedir.

Kontra Endikasyon: Oksitosineaşırı duyarlı kişilerde, uterusun hipertonik fonksiyon bozukluğunda,uterusun yırtılma olasılığı fazla olduğunda (özellikle daha öncesezaryen ameliyatı geçirmiş kadınlarda), total plasenta previa gibivajinal doğumun kontrendike olduğu durumlarda, majör sefalopelvikdisproporsiyonda, fetusun malpozisyonunda, cerrahi girişimin anneve fetusun lehine olduğu durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Oksitosin kesinlikle hekimkontrolünde uygulanmalıdır. Ağrı zaafında ve ağır toksemide uzunsüreli olarak kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Fetal bradikardi,neonatal sarılık, postpartum hemoraji, kardiyak aritmi, fatal afibrojenemi,bulantı, kusma, prematür ventriküler kontraksiyonlar ve pelvik hematomgö-rüldüğü bildirilmiştir. Aşırı dozda kullanılmasının uterustahipertonisiteye, spazm ve tetanik kontraksiyonlara hatta rüptüreyol açabildiği rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oksitosin,sempatomimetik presör aminlerin etkisini artırır. Ağır ve süreklihipertansiyon hatta serebral damar rüptürü gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Ağrı yetersizliğinde dakikada 5-50 damla (500mL’lik %5’lik dekstroz içinde 5 ünite), postpartum atonik kanamalarda5-10 ünite IM veya 500-1000 mL plazma içinde 10-15 ünite, lochiometrada5 ünite ve süt boşaltımında 2 ünite uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.