Pravachol

Pravachol

Tablet

BMS

Pravastatin sodyum

Ambalaj: 10 mgx20 Tablet

: : 20 mgx20 tablet

: : 40 mgx30 tablet.

Endikasyon: Koronerkalp hastalığından korunma, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık,aterosklerotik hastalık progresyonu ve klinik kardiyovasküler olaylar ve hiperkolesterolemi(Frederickson Type IIa, IIb, III ve IV) tedavilerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Pravastatinekarşı aşırı duyarlığı olan-larda ve aktif karaciğer hastalığı veya karaciğerfonksiyon testlerinde açıklanamayan kalıcı yükselmeler halinde, gebelikte veemziren annelerde kullanılması kontrendikedir. Pravastatin sodyum çocuk doğurmayaşındaki kadınlarda yalnızca gebe kalma olasılıkları çok düşükse ve potansiyelzararları kendilerine bildirildiyse uygulanmalıdır. Eğer hasta bu sınıftan ilaçalmaktayken gebe kalırsa, tedavi kesilmeli ve hastaya fetusa gelebilecekpotansiyel zararlar hakkında bilgi verilmelidir.

Uyarılar: Pravastatin sodyum tedavisine başlamadan öncehiperkolesteroleminin sekonder nedenleri (örneğin şişmanlık,kontrol edilmemiş diabetes mellitus, hipotiroidizm, nefrotik sendrom,disproteinemi, obstrüktif karaciğer hastalığı, başka ilaç tedavileri,alkolizm) ortadan kaldırılmalıdır. Daha önce karaciğer hastalığıgeçirmiş veya alkol bağımlısı olan hastalarda pravastatin dikkatliverilmelidir. Pravastatin ile tedavi edilen hastalarda nadir olarakkomplike olmayan miyalji bildirilmiştir. Kreatinin fosfokinaz değer-lerindenormal üst sınırın 10 katından daha fazla artışlarla birlikte ortaya çıkan kasağrısı veya kas zayıflığı olarak tanımlanan miyopati rapor edilmiştir. Renalfonksiyon bozukluğu ile sekonder olarak myoglobinüriye giden rabdomiyoliz,pravastatin ile çok ender olarak bildirilmiştir.Pravastatin hastanın gebe kalmaolasılığı çok düşükse verilmelidir. Eğer pravastatin tedavisi gö-renbir kadın gebe kalırsa ilaç kesilmelidir. Pravastatin tedavisi gö-renannelerin emzirmemesi gerekir. 18 yaşın altındaki hastalardakullanılmaması önerilir.

Yan Etkileri: Pravastatin sodyum genellikle iyi tolere edilmektedir.Klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilgili yan etkiler genellikle hafif vegeçicidir. Kardiyak göğüs ağrısı, döküntü, bulantı, kusma diyare, konstipasyon,abdominal ağrı, mide gazı, mide ekşimesi, miyalji, nezle, grip, rinit, öksürük,baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göğüs ağrısı, lokalize ağrı, ürineranormallikler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Pravastatin kolestiraminden bir saat önce ya da dört saatsonra veya kolestipolden ve standart bir yemekten bir saat önce uygulanmalıdır.Pravastatin ve gemfibrozilin kombine tedavisi genellikle önerilmez.

Doz Önerisi: Pravacholtedavisine başlamadan önce hastalara standart bir lipitdüşürücü diyet uygulamaya başlanmalı ve bu diyete tedavi süresince devamedilmelidir. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez uygulanan 10, 20 veya 40mg'dir. Yemeklerden bağımsız olarak ve günün herhangi bir saatinde alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.