Premarin

Premarin

Draje

Wyeth

Konjuge estrojen

Ambalaj: 0.3 mgx28 draje

: : 0.45 mgx28 draje

: : 0.625mgx28 draje

: : 1.25 mgx28 draje.

Premarin

Vajinal Krem

Konjuge estrojen0.625 mg/g

Ambalaj: 42.5 g’lik tüp, aplikatö-rüyle birlikte.

Endikasyon: Estrojeneksikliğine bağlı orta ve ağır şiddette vazomotor semptomlar, estrojeneksikliğine bağlı osteoporozun önlenmesi, atrofik vajinit ve atrofiküretrit, kadınlarda hipoestrojenizmde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bilinenveya kuşkulu meme kanseri, estrojene bağlı neoplazi, gebelik,teşhis edilmemiş anormal genital kanama, aktif trombofilebit veyatromboembolik yakınmalar, estrojenlere karşı aşırı duyarlık,akut veya kronik karaciğer hastalığı, ciddi kalp veya böbrek yetmezliğindekontrendikedir.

Uyarılar: Estrojenler bir miktar sıvı retansiyonuna nedenolabileceğinden, bu faktörden etkilenebilecek astım, epilepsi,migren ve kardiyak veya renal yetmezlik durumları dikkatle izlenmelidir.Konjuge estrojenler kontraseptif değildir, çocuk doğurabilecekyaştaki kadınlara hormonal olmayan kontraseptif yöntemleri kullanmalarıönerilmelidir. Emziren annelere herhangi bir ilaç uygulaması ancakçok gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Ara kanama,lekelenme, menstrüel kanamada değişiklik, amenore; memelerde duyarlık,büyüme, sekresyon; bulantı, kusma, abdominal kramp-lar, şişkinlik,kolestatik sarılık; ilaç kesildikten sonra da devam edebilen pigmentasyon,saç dö-külmesi, isilik; korneal kurvaturun dikleşmesi, kontakt lenslerekarşı tolerans azalması; baş ağrısı, migren, baş dönmesi, kore; kilokaybı veya artması, ödem, libido değişmeleri, porfiri şiddetlenmesigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Rifampin estrojen ile birlikte kullanıldığındaestrojen aktivitesini azaltır.

Doz Önerisi: PremarinDraje: Estrojen eksikliğine bağlıvazomotor semptomlar, atrofik vajinit ve atrofik üretrit: 0.3 mg1.25 mg/gün. Semptomların sıklığına ve şiddetinegöre estrojen eksikliğine bağlı vazomotor semptomlar, atrofik vajinit veatrofik üretrit tedavisine hastalarPremarin0.45mg veya0.625 mgile başlamalıdır.Osteoporoz: 0.3 mg/gün. Postmenopozalosteoporozun önlenmesi için, vazomotor semptomların görüldüğü hastalarda, busemp-tomları giderecek en düşükPremarindozu ile başlanmalıdır. Hastalar,Premarindozunun ayarlanması için periyodikolarak tekrar değerlendirilmelidirler.Kadında hipoestrojenizm: 0.3-1.25 mg/gün. Dozlar semptomlarınsıklığına ve endometriumun cevabına göre ayarlanır. Genç kızlarda 0.15 mg’likdozlar kullanılmış ve bu dozlar sekonder seks karakteristiklerinin gelişimininbaşlamasında etkili bulunmuştur.

Premarin Vajinal Krem: Günlük ortalama doz durumunşiddetine gö-re intravajinal veya topikal 1-2 g’dir (günde maksimum4 g).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.