Prodisan

Prodisan

Kapsül

Embil

Azapropazon

Ambalaj: 300 mgx20 ve 60 kapsül.

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartroz gibi eklemler ve çevre dokuları etkileyenakut veya kronik iltihaplı veya dejeneratif romatizmal hastalıklar;juvenil kronik artrit; yumuşak doku romatizması; lumbago; siyatalji;gut hastalığı; lokomotor sistemin akut, lokalize hastalıkları;travmatoloji ve ortopedik cerrahide endikedir.

Kontra Endikasyon: Aktif mideve duodenum ülseri olan veya daha önce bu hastalıkları bulunan kişilerdekontrendikedir. Kan yapım sisteminin bilinmeyen orijinli hastalıklarında,kanamalı durumlarda, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde vebenzotriazin türevlerine karşı aşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronşiyal astım ve benzeri durumlarda nonsteroidantienflamatuvar ajanlar bronş spazmına neden olabilirler. Uzun süretedavi altında olan hastalar düzenli olarak böbrek fonksiyonlarıaçısından izlenmelidir.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçebileceğinden, emzirenannelerde kullanılmamalıdır. Azapropazon yemek ile birlikte alınmazsa,düşük plazma değerleri gö-rülebilir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki, tedavinin başlangıcında gö-rülen geçici gastrointestinalbozukluklardır. Daha seyrek olarak, küçük bir kısmı fotoallerjikreaksiyonlar olmak üzere deri dö-küntüleri, gastrointestinal kanama,anjiyonö-rotik ödem veya sıvı retansiyonu, hafif orta şiddettebaş ağrısı, sarhoşluk hali gibi santral sinir sistemi belirtilerigö-rülebilir.Nadir durumlarda hemolitik anemi bildirilmiştir.Nadir olarak fibrozlaşan alveolit bildirilmiştir ancak bu tablo romatoidartrite sekonder olarak da gelişebilmektedir; yine de bu durumdaazapropazon kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Oral antikoagülan(örneğin varfarin, fenprokumon, asenokumarol) ilaçların etkisiniartırarak kanamaya yol açabilir. Sülfonilüre türevi olan antidiyabetikkullanan hastalarda tedavinin ilk birkaç haftasında kan şekerikontrol edilmelidir.Hidantoinlerin (fenitoin) etkisini artırır;bu ilaçları kullanan hastalara verilmemelidir. Metotreksat ve simetidinile etkileşir.

Doz Önerisi: 60 yaş altındaki hastalarda günde 2 kez 600 mg,ağır durumlarda ise kısa süreli olarak 1800 mg verilir. 60 yaş üstündegünlük 900 mg geçilmemelidir. Çocuklarda 14 yaş üstünde günlük doz,vücut ağırlığının her kg’si için 20 mg’dir. Akut gut hastalarına ilk 24saatte bö-lünmüş olarak 1800 mg verilir ve semptomlar kaybolana kadargünde 1200 mg ile devam edilir. Böbrek yetmezliği olanlarda ve karaciğeryetmezliği olanlarda doz azaltılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.