ProfasiHP

ProfasiHP

Ampul

Serono

Gonadotrofin korionik(HCG)

Ambalaj: 2000 IUx2 liyofilize Ampul ve 2 çö-zücü Ampul

: : 5000IUx1 liyofilize Ampul ve 1 çö-zücü ampul.

Eşdeğeri: PregnylAmpul: 5000 IUx1 liyofilizeAmpul(Organon).

Endikasyon: HCG, luteyinleştiricihormona benzer bir biyolojik etkiyle erkekte testosteron yapımını,kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteronsalgısını uyarır.Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm, sper--matojenezsağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı pubertegecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorşizm;Kadında: İnfertilitedefolikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonuve kontrollü hiperstimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyonahazırlama.-

Kontra Endikasyon: Prostatkarsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümörvarlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Erkekte: Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrekdisfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları izlenmelidir,androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığınağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir.Kadında: Gonadotrofinmüstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerdedüşük ve çoğul gebelik riski artar.

Yan Etkileri: Seyrek olarakderi dö-küntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon,ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyonyerinde ağrılı reaksiyonlar gö-rülmüştür.

Doz Önerisi: IM şekilde enjekte edilmelidir.Erkekler için dozaj: Prepubertal kriptorşidizm, hipogonadizmve hipogonadotropik yetmezlik durumunda aksi belirtilmedikçe,uygun bir süreyle iki günde bir 500 IU veya 1000 IU’lık bir Ampul uygulanmalıdır.Kadınlariçin dozaj: Anovulatuvarinfertil hastalarda, ovülasyon indüksiyonu (anovulasyon pituiteryetmezliğe bağlı ise) estrojenler optimum düzeye gelinceye kadardoktor kontrolünde HMG(Pergonal)ile overler uyarılır. HMG’nin son IM enjeksiyonundanbaşlayarak 24 saat sonra 1-2ProfasiHP5000 IU AmpulIM olarak uygulanır.Corpus Luteum Yetmezliği: Düşük tehlikesi atlatılıncayakadar günde iki kez tekrarlanabilecek 5000 IU’lik enjeksiyonlarladerhal müdahale edilmelidir. Daha sonra doz düşürülerek haftadaiki kez 1000 IU şeklinde gerektiği sürece tedavi sürdürülür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.