Pritor

Pritor

Tablet

GSK

Telmisartan

Ambalaj: 80 mgx28 ve 56 tablet.

Eşdeğeri: MicardisTablet: 80 mgx28 ve 56 tablet(Boehringer Ingelheim).

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.

Pritor Plus

Tablet

Telmisartan 80 mg,hidroklorotiyazid 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Endikasyon: Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir. Başlangıçtedavisinde kullanılmamalıdır.

Kontra Endikasyon: Etkin maddelerden herhangi birine veya diğer sülfonamidtürevi maddelere (hidroklorotiyazid sülfonamid türevi bir maddedir) karşı aşırıduyarlık. Gebeliğin ikinci veya üçüncü üç aylık dönemi ve emzirme, kolestaz vesafra tıkanıklığı bozukluklar, şiddetli hepatik bozukluk, şiddetli renalbozukluk olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak), refraktör hipokalemi,hiperkalsemi.

Kontra Endikasyon: Telmisartanaaşırı duyarlığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, biliyer obstrüktifbozukluklarda, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrekyetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Böb-rekfonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serumdüzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Telmisartan büyük oranda safraile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliğiolan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama klinikçalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genellikle başlangıçtagastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Taşıt veya makinekullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman başdönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinaladvers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bronşit, uykusuzluk, artralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyoödem bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Telmisartandiğer antihipertanisf ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Lityumunanjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleriyle birlikte kullanımı sırasındaserum lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

Pritor Tablet: Erişkinlerde önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazıhastalar 20 mg’lik günlük doz ile yarar sağlayabilirler.

Pritor Plus Tablet: Günde bir kez alınmalıdır.Pritor Plus'a geçmeden önce telmisartanın dozuartırılabilir. Monoterapiden sabit kombinasyonlara doğrudan geçişdüşünülebilir. Maksimum antihipertansif etki genelde tedavinin başlamasından4-8 hafta sonra elde edilir. Gerektiğinde,Pritor Plusbir başka antihipertansif ilaçlaberaber verilebilir. Aç veya tok karnına alınabilir. Yaşlılarda doz ayarlamasıgerekmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.