Prokain Penicillin

Prokain Penicillin

Prokain Penicillin nedir ne için kullanılır, Prokain Penicillin nasıl kullanılır, Prokain Penicillin ilacının yan etkileri nelerdir?

Prokain Penicillin Flakon IM

 • Penisilin G prokain
 • Penisilin G potasyum

Prokain Penicillin Ambalaj:

 • 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 Flakon ve 1 çözücü
 • 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 Flakon ve 1 çözücü.

Prokain Penicillin Endikasyon:

Pnömoni ,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri ,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphtheriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksin yardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterli dozlarda ve antioksidan ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erizipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontrendikasyon:

 Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar:

 Belirgin alerji ve/veya asmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilecek kanıtlanmamıştır.

Prokain Penicillin Yan Etkileri:

 Makülopapüler-küntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu Antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş olgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyeli en aza indirir.

Prokain Penicillin Doz Önerisi:

 • Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavilerinde enfeksiyonun şiddetine göre 12 veya 24 saat ara ile tek doz uygulaması önerilir.
 • Çok ağır seyreden enfeksiyonlarda tedavi kristalize penisilin ile birlikte yapılmalıdır.
 • Akut Gonore tedavisinde tek doz yeterlidir.Yanıt alınamazsa ikinci bir doz uygulanmalıdır.
 • Kronik ve komplikasyonlu olgularda tedavi süresini uzun tutmak gerekir.
 • Konjenital ve erişkinlerin sifiliz tedavisinde penisilin G dozu çok sık tekrarlanmalıdır. Bu nedenle tedavinin bir hastanede gözlem altında yapılması önerilir. Uygulanacak doz ve tedavi süresi hastanın yaş ve hastalık durumuna göre ayarlanmalıdır. Genellikle 15-20 gün süreli olarak 0.018mg/mL üzerinde tutulan bir kan konsantrasyonu tedavi yönünden olumlu sonuç vermektedir.
 • Çeşitli aktinomikoz tedavilerinde, antraks, erizipeloid, fare ısırığı humması, Vincent jinjivitis faranjiti tedavilerinde, difteri ve Clostridial enfeksiyon tedavilerinde(antitoksin ile birlikte) günlük olarak uygulanan tek doz kısa bir süre içinde olumlu sonuçlar verir.
 • Ayrıca diş çekimi ve küçük cerrahi müdahalelerde akut kalp romatizması ile konjenital kalp hastalıklarında profilaktik olarak kullanılması önerilir.Prokain Penicillin 3: 1 Enjektabl Flakon yalnızIM olarak uygulanmalıdır.
 • Flakon, birlikte verilen eritici ile sulandırılır.
 • İyice Çalkalanarak süspansiyonun homojen olması ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.Enjektöre çekilmeden önce tekrar iyice çalkalanmalı ve enjektörde 1-2 dakikadan fazla bekletilmemelidir.
 • Enjeksiyona en uygun yer kalçanın üst dış bölümüdür.
 • IM olarak uygulanan bölgeye masaj yapılmamalıdır.
 • Sulandırıldıktan Sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...