Prolixin

Prolixin

Retard Ampul

BMS

Flufenazin dekanoat

Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul.

Endikasyon: Şizofrenive manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci seçenek tedavinin etkili olmadığı ya da kontrendike olduğuorta derece ile ciddi anksiyete, somatik nedenler veya anksiyete/depresyonabağlı ajitasyon, agresif hiperkinetik hastaların tedavisinde kısasüreli olarak (3 aydan daha az) düşük dozda (1-2 mg/gün) kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Flufenazinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda, subkortikal beyin hasarı olanlarda,yüksek dozda SSS depresanları (alkol, barbitüratlar, narkotikler,hipnotikler vb.) alan, komada ya da ciddi depresyonda olan ve kan diskrazisiveya karaciğer hasarı bulunan hastalarda kontrendikedir.Fenotiyazin türevlerine çaprazduyarlık oluşabilir.

Uyarılar: Flufenazin, otomobil sürmek veyaağır makineleri kullanmak için gerekli olan mental ve fiziksel yeteneklerizayıflatabilir.Bu ilacın kullanımı ile alkolün etkileri artabilir.Flufenazin; hastaneler veya diğer psikiyatrik kuruluşlar dışında,özellikle fenotiyazin türevi psikotropik ilaçların klinik kullanımındadeneyimli hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.Bu ilaç gebehastalara verildiğinde olası zararlar ve potansiyel yararlar iyideğerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkiler psö-doparkinsonizm, distoni, diskinezi, akatizi, okülojirikkrizler, opistotonos ve hiperrefleksiyi içeren ekstrapiramidalsemptomlardır. Uzun süreli tedavi sırasında veya ilaç tedavisi kesildiktensonra bazı hastalarda tardif diskinezi gö-rülebilir. Bu sendromdil, yüz, ağız veya çenenin istemsiz ritmik hareketleri şeklinde karakterizeolur. Flufenazin kullanıldığında hipotansiyon nadiren bir sorunoluşturur. Bazı hastalarda vücut ağırlığında değişiklik, periferalödem, anormal laktasyon, jinekomasti, menstrüel düzensizlikler, gebeliktestlerinde yanlış sonuçlar, erkeklerde impotens ve kadınlarda libidoartması oluştuğu bilinmektedir. Kaşıntı, eritem, ürtiker, sebore,fotosensitivite, ekzema ve eksfoliyatif dermatit gibi deri rahatsızlıklarıbildirilmiştir. Bazı hastalarda anafilaktoid reaksiyon olasılığıunutulmamalıdır. Agranülositoz, trombositopenik veya nontrombositopenikpurpura, eozinofili, pansitopeni ve lö-kopeni gibi kan diskrazilerigö-rülebilir. Ayrıca ağız, diş etleri ve boğazda bir ağrı veya üst solunumyolu enfeksiyonlarının herhangi bir belirtisi oluşur ve selülerdepresyon oluştuğunu gösteren lö-kosit sayısında azalma saptanırsatedavi kesilmeli ve hemen uygun önlemler alınmalıdır. Özellikletedavinin ilk aylarında kolestatik sarılıkla kendini gösterenkaraciğer hasarı ile karşılaşılabilir. Bu durum oluşursa tedavikesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, hipnotikler,sedatifler ve güçlü analjeziklerin SSS depresan etkilerini artırabilir.Adrenalin ve diğer sempatomimetik ilaçların etkisini antagonizeedebilir, guanetidin ve kloridin gibi adrenerjik blokerlerin kanbasıncı düşürücü etkilerini tersine çevirebilir. ldopanın antiparkinsonetkisini, antikonvülzanların etkisini, trisiklik antidepresanlarınmetabolizmasını ve diyabet kontrolünü bozabilir. Antikoagülanlarınetkisini artırabilir. Lityum ile etkileşebilir.

Doz Önerisi: IM veya SC uygulanabilir. Hastaların çoğunluğuiçin, tedaviye başlarken 12.5–25 mg’lik (0.5-1 mL) bir doz uygulanabilir.Etkinin başlaması genellikle enjeksiyondan sonra 24-72 saat içindegö-rülür. İlacın psikotik semptomlar üzerindeki etkisi 48-96 saatiçinde belirginleşir. Bundan sonraki enjeksiyonlar ve doz intervalihastanın yanıtına gö-re belirlenir. Sürek tedavisi olarak uygulandığında,tek bir enjeksiyon şizofrenik semptomların kontrolünde 4 hafta veyadaha uzun süre etkili olabilir. Sürek tedavisindeki bazı hastalardatek bir doza yanıtın 6 hafta sürdüğü gö-rülmüştür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.