Promid

Promid

Draje

Biofarma

Protionamid

Ambalaj: 250mgx40 draje.

Endikasyon: Akut ve kronikakciğer tüberkülö-zü ve ekstrapulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte, primer tedaviajanlarının etkisiz kaldığı olgularda kullanılır. Diğer antilepraajanlarla birlikte lepra tedavisinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik,ilerlemiş karaciğer ve böbrek hastalıkları, periferik nö-ropative optik neuriti, diabetes mellitus ve tiozonikotinamid türevlerinealerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Protionamidle diğer nikotinikasit türevleri, izoniazid, pirazinamid, etionamid ve nikotinikasit arasında çapraz alerji gö-rülebilir.Protionamid gebelikte kullanılmamalıdır.Protionamid tek başına kullanılırsa bu maddeye karşı direnç çabukgelişir. Her zaman diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.Protionamid tedavisi sırasında nö-ropati oluşumunu önlemek içingünde 50-100 mg piridoksin verilmelidir.Bu özellikle izoniazide bağlıneuritis geçirenler için geçerlidir. Protionamid tedavisi uzun sürerseperiyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri, göz muayenesi venö-rolojik muayene yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, ağızda metalik tad, uyuklama, asteni, depresyon,paresteziler, baş dönmesi, gö-rmede bulanıklık, deri kuruluğu,stomatit, akne, alerji, eklem ağrısı, fotosensitivite, nadirenikter, hepatit ve nö-ropati gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antitüberküloilaçlarla birlikte kullanıldığında onların yan etkilerini artırabilir.Özellikle sikloserinle gö-rülen SSS etkileri artabilir. Bu durumdasikloserin dozu yeniden ayarlanmalıdır. Diyagnostik testlerde serumalanin aminotransferaz (SGPT) ve serum aspartat aminotransferaz(SGOT) aktivitelerinde artış olabileceği dikkate alınmalıdır.

Doz Önerisi: Promid’in günlük dozu tek doz halinde akşam veya gece yatarkenalınırsa daha yüksek kan konsantrasyonları sağlanır ve klinik etkenlikartar. Ancak, gastrointestinal irritasyon fazlalaşabilir. Günlükdoz eşit kısımlara bö-lünerek 2-4 kerede alınırsa gastrointestinaltolerans yükselir. Hastaya günlük doz tolere edebileceği en yüksekmiktarda verilmelidir. Nö-ropati olasılığına karşıPromidtedavisi sırasında hastaya50-100 mg (15-300 mg) piridoksin verilmelidir. Karaciğer fonksiyonubozuk hastalarda doz azaltılmalıdır.Promidgerektiğinde yıllarca alınabilir,ancak hastalığın kısa sürede yok edilmesi de mümkündür.Promid’in büyükler için olağan dozu8-12 saatte bir 250 mg, günde maksimum 1 g’dir. Pediyatrik hastalarda8 saatte bir 4-5 mg/kg, günde maksimum 750 mg dozda kullanılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.