Propofol Abbott

Propofol Abbott

EnjektablEmülsiyon IV

Abbott

propofol

Ambalaj: 200 mg/20mLx5 ampul

: : 200 mg/20 mLx5 Flakon

: : 500 mg/50 mLx1 Flakon

: : 1 g/100 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul, 500 mg/50 mLx1 flakon(AstraZeneca);Pofol Enjektabl Emülsiyon IV: 200 mg/20 mLx5 ampul(İlsan);Recofol%1Enjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul, 500 mg/50 mLx1 flakon(ErKim).

End.: Anesteziindüksiyonunda ve sürdürülmesinde veya mekanik ventilasyon sırasındasürekli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Propofolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ya da genel anestezinin veya sedasyonunsakıncalı olduğu hastalarda, 3 yaşından küçük çocuklarda, gebelikte,obstetrik anestezide ve 16 yaşından küçük çocuklardaki sedasyondakontrendikedir.

Uyarılar: Kalp, solunum, böbrek ya da karaciğer bozukluğu olanlaraya da hipovolemik ya da fiziksel durumu iyi olmayan hastalara uygulanırkentedbirli olunmalıdır.Araba ve makine kullanımı yeteneğini bozar.

Yan Etkileri: Hipotansiyonve geçici apne; konvülziyon ve opistotonus da dahil olmak üzere epileptiformhareketler; uyanma dö-neminde bulantı, kusma ve baş ağrısı; çok seyrekolarak bronkospazm, eritem ve hipotansiyonu da içeren bir anafilaktiktablo; postoperatif ateş ve seksüel disinhibisyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Morfin, meperidinve fentanil gibi narkotikler ve opioidsedatif kombinasyonları(benzodiyazepinler, barbitüratlar, kloral hidrat, droperidolvs.) ile etkileşir.

Doz Önerisi: Propofolün dozajı ve uygulanma hızı, klinikteönemi olan faktörler ve bu arada indüksiyondan önce ve birlikte kullanılanilaçlar, hastanın yaşı, ASA fiziksel sınıfı ve hastanın düşkünlükderecesi gibi faktörlere gö-re istenen etki elde edilecek şekildebireyselleştirilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.