Prosek

Prosek

Enterik Kapsül

Eczacıbaşı

omeprazol

Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap--sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);OmeprolKapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan).

Endikasyon: Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.

Yan Etkileri: Nadirengö-rülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte dö-küntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.

İlaç Etkileşimleri: Diazepam,varfarin, fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Kapsüllerin sabah alınması önerilir. Aktif duodenumülserlilerde günde 1 kez 1 Kapsül önerilir. İyileşme birçok hastada2 haftada gerçekleşir. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan hastalarda2 haftalık ek bir tedavi daha uygulanır. Duodenum ülserlilerdenükslerin önlenmesi için günde 1 kez 10 mg önerilir. Gereken durumlardagünlük doz 20-40 mg’ye yükseltilebilir. Mide ülserinde günde 1 kez 1Kapsül önerilir. Genellikle 4 haftada iyileşme gö-rülür. İlk kürdetam iyileşme sağlanamayan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi dahaönerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.