Rebif

Rebif

Kullanıma Hazır Şırınga

Serono

İnterferonb1a

Ambalaj: 22mg (6 MIU): 3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör -

: : 44mg (12 MIU): 12 adet 1 mL’lik kullanımahazır cam enjektör.

Endikasyon: İnterferonb1a,geçen iki yılda tekrarlayan en az 2 nö-rolojik disfonksiyon atağı(relaps) geçirmeyle karakterize ambulatuvar relapsingremittingmultipl skleroz olgularının tedavisinde endikedir. İnterferonb1a, 2 yılın üzerindeki relapslarınşiddetini ve ve sıklığını azaltır.

Kontra Endikasyon: İnterferonb1adoğal veya rekombine interferon betaya ve insan serum albüminineduyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Gebe hastalarda, ciddidepresif bozukluğu olan ve/veya intihar eğilimi olan hastalarda vetedaviyle yeterince kontrol edilemeyen atak öyküleri olan epileptikhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar, interferon beta uygulamasında en sıkkarşılaşılan grip benzeri sendrom semptomları dahil olmak üzere,advers etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. İnterferonlardep-resyonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Depresyon veintihar eğiliminin multipl sklerozlu hastalarda ve interferon kullanımınabağlı olarak daha sıklıkla ortaya çıktığı bilinmektedir. Ciddi renalve hepatik yetmezliği olan ve ileri derecede myelosupresyonu olanhastalarda interferonb1a uygulamasısırasında dikkatli olunmalı ve yakından izlenmelidir. Gebe olan vegebeliği planlayan hastalara interferonların fetusa potansiyelzararları bildirilmeli ve interferonb1a kesilmelidir. İnterferonb1a’nın anne sütüne geçtiği bilinmemektedir. Emzirmeninya da interferonb1a tedavisininkesilmesi kararı verilmelidir. Tedavinin başlangıcında ve hastanınilaca toleransı saptanıncaya kadar interferonb1a ile tedavi edilen hastaların, özel dikkat gerektirenaraçları sürmeleri veya makineleri çalıştırmaları önlenmelidir.

Yan Etkileri: İnterferon tedavisiyle ilgili en sık raslanılanistenmeyen etki grip sendromudur. Grip sendromunun en sık bildirilensemptomları kas ağrısı, ateş, titreme, asteni, baş ağrısı ve bulantıdır.Enjeksiyon yeri reaksiyonlarıyla sıklıkla karşılaşılabilir vegenellikle hafif ve geçicidir. Diyare, anoreksi, kusma, uykusuzluk,baş dönmesi, anksiyete, dö-küntü, vazodilatasyon ve çarpıntınadiren görülebilir.

Doz Önerisi: Rebif’in önerilen dozu, SC enjeksiyon ile haftada üçkez olmak üzere 22mg’dir. Bu hastalığıntedavisi uzman bir hekim tarafından yürütülmelidir.Rebifile tedaviyeilk başlarken, yan etkileri azaltıp taşifilaksi oluşumunu sağlamakiçin ilk iki hafta boyunca total dozun %20’sinin (4.4mg/enj=0.1 mL), 3 ve 4. haftalarda totaldozun %50’sinin (11mg/enj=0.25mL), 5. haftadan başlayarak ise tüm dozun (22mg=0.5 mL) verilmesi önerilir. 16 yaşından küçük MS’li çocuklardaRebifile tedavideneyimi yoktur ve bu yaş grubunda kullanılmamalıdır. Halihazırda,hastaların ne kadar süreyle tedavi edilmesi gerektiği konusundayeterli bilgi yoktur.Rebifile tedavinin 2 yıldan uzun sürelerde etkinliğive güvenirliği konusu bilinmemektedir. Bu nedenle, hastalarıntedavinin 2. yılı sonunda hekim tarafından değerlendirilmesi vetedavi eden hekimin uzun süreli tedaviyi her hasta için bireyselolarak değerlendirmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.