Rebif

Rebif

Rebif nedir ne için kullanılır, Rebif nasıl kullanılır, Rebif ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kullanıma Hazır Şırınga

İnterferonb1a

Ambalaj:

 22 mg (6 MIU): 3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör -

: : 44 mg (12 ML): 12 adet 1 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör.

Endikasyon:

 İnterferon B1a,geçen iki yılda tekrarlayan en az 2 nörolojik disfonksiyon atağı(relaps) geçirmekle karakterize ambulatuvar relapsing remitting multipl skleroz olgularının tedavisinde endikedir. İnterferon B1a, 2 yılın üzerindeki relapslar şiddetini ve ve sıklığını azaltır.

Kontrendikasyon:

 İnterferon B1a Doğal veya rekombine interferon betaya ve insan serum albüminineduyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Gebe hastalarda, ciddi depresif bozukluğu olan ve/veya intihar eğilimi olan hastalarda ve tedaviyle yeterince kontrol edilemeyen atak öyküleri olan epileptik hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastalar, interferon beta uygulamasında en sık karşılaşılan grip benzeri sendrom semptomları dahil olmak üzere,advers etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. İnterferonlar Depresyonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Depresyon ve intihar eğiliminin multipl sklerozlu hastalarda ve interferon kullanımına bağlı olarak daha sıklıkla ortaya çıktığı bilinmektedir. Ciddi renalve hepatik yetmezliği olan ve ileri derecede myelosupresyonu olan hastalarda interferon b1a uygulaması sırasında dikkatli olunmalı ve yakından izlenmelidir. Gebe olan ve gebelik planlayan hastalara interferonların fetusa potansiyel zararları bildirilmeli ve interferon b1a kesilmelidir. İnterferon B1a’nın anne sütüne geçtiği bilinmemektedir. Emzirmenin Ya da interferon b1a tedavisinin kesilmesi kararı verilmelidir. Tedavinin başlangıcında ve hastanınilaca toleransı saptanıncaya kadar interferonb1a ile tedavi edilen hastaların, özel dikkat gerektiren araçları sürmeleri veya makineleri çalıştırmaları önlenmelidir.

Yan Etkileri:

 İnterferon tedavisiyle ilgili en sık rastlanan istenmeyen etki grip sendromudur. Grip sendromunun en sık bildirilen semptomları kas ağrısı, ateş, titreme, asteni, baş ağrısı ve bulantıdır.Enjeksiyon yeri reaksiyonları ile sıklıkla karşılaşılabilir ve genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, anoreksi, kusma, uykusuzluk,baş dönmesi, anksiyete, döküntü, vazodilatasyon ve çarpıntı nadiren görülebilir.

Doz Önerisi:

 Rebif’in önerilen dozu, SC enjeksiyon ile haftada üç kez olmak üzere 22 mg’dir. Bu hastalığın tedavisi uzman bir hekim tarafından yürütülmelidir.Rebif İle tedaviye ilk başlarken, yan etkileri azaltıp taşiflaksi oluşumunu sağlamak için ilk iki hafta boyunca total dozun %20’sinin (4.4mg/enj=0.1 mL), 3 ve 4. haftalarda totaldozun %50’sinin (11 mg/enj=0.25mL), 5. haftadan başlayarak ise tüm dozun (22 mg=0.5 mL) verilmesi önerilir. 16 yaşından küçük MS’li çocuklardaRebifile tedavideneyimi yoktur ve bu yaş grubunda kullanılmamalıdır. Halihazırda,hastaların ne kadar süreyle tedavi edilmesi gerektiği konusunda yeterli bilgi yoktur.Rebif İle tedavinin 2 yıldan uzun sürelerde etkinliği ve güvenirliği konusu bilinmemektedir. Bu nedenle, hastalarda tedavinin 2. yılı sonunda hekim tarafından değerlendirilmesi ve tedavi eden hekimin uzun süreli tedaviyi her hasta için bireyselolarak değerlendirmesi önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...