Reductil

Reductil

Kapsül

Abbott

Sibutramin HClmonohitrat

Ambalaj: 10 mgx28 Kapsül -

: : 15 mgx28 kapsül.

Eşdeğeri: Zelium Kapsül: 10 mgx28kapsül, 15 mgx28 kapsül(Eczacıbaşı).

End.: Vücutkitle indeksi 30 kg/m2ve üstünde olup, tek başına uygulananuygun rejimle sonuç alınamamış ve obeziteye bağlı diğer risk faktörleride taşıyan hastalarda, diyetin yanında destekleyici tedavi olarakendikedir.

Kontra Endikasyon: Sibutramin hidroklürür monohidrata karşı bilinenaşırı duyarlık; anoreksiya nervosa veya blumia nervosa gibi bir majörbeslenme bozukluğu varlığı veya öyküsü; bilinen veya kuşkulanılangebelik veya emzirme dö-nemi; MAO inhibitörleri, santral etkiliilaçlar veya diğer santral etkili kilo kaybettirici ajanların uygulanması;kontrol altına alınamamış hipertansiyon; ağır karaciğer yetmezliği;ağır böbrek yetmezliği; koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği,aritmi veya serebrovasküler hastalık (inme veya TİA) varlığı veyaöyküsü.

Uyarılar: Sibutramin tedavisi altındaki hastaların kanbasınçlarının ve kalp hızlarının düzenli kontrolü ve sürekli olarakklinik açıdan anlamlı ve yüksek bulunan hastalarda tedavinin kesilmesiönerilir. Hipertansiyonu kontrol altına alınmış hastalarda da sibutramindikkatli kullanılmalıdır. Hafiften orta dereceye kadar böbrek vekaraciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılması önerilir.Sibutramin epileptik hastalara dikkatle verilmelidir. Hastalar,araç ve makine kullanma yetilerinin sibutramin uygulanırken etkilenebileceğikonusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Genelolarak ciddi yan etki gö-rülmemiştir; yan etkiler tedavinin kesilmesinigerektirmemiştir ve geri dö-nüşümlüdür. Baş ağrısı, taşikardi, vazodilatasyon(sıcak basması), iştah kaybı, kabızlık, iştah artması, bulantı, hemoroidyakınmalarının artması, ağız kuruluğu, insomnia, baş dönmesi, parestezi,terleme, tat duyusunda değişiklik, dispepsi, kırıklık hali, rinitgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ketokonazolveya eritromisinin sibutraminle birlikte uygulanması ile plazmakonsantrasyonlarında ve kalp hızında hafif bir artış bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Tedavinin obezite terapisi konusunda deneyimlibir hekim tarafından başlatılması önerilir. Yetişkinlerde sabahlarıkahvaltı ile birlikte veya aç karnına 1Reductil10 mg kapsülügünde tek doz olarak kullanılmalıdır. 10 mg ile yeterli yanıt alınamayanhastalar (kriter: 4 haftada 2 kg’den az kilo kaybı), 10 mg’yi iyi tolereediyorlarsa, dozaj günde tek bir doz 15 mg’ye yükseltilmelidir. 15 mg ileyeterli yanıt alınamayan hastalarda (aynı kriter) tedaviyi sürdürmemekdüşünülebilir. Tedaviye ilk üç ay içinde tedavi öncesi kilosunun %5veya daha fazlasını kaybederek başarılı yanıt vermiş olan hastalarda,tedavi 2 yıla kadar sürdürülebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.