Remeron

Remeron

Film Tablet

Organon

Mirtazepin

Ambalaj: 30 mgx14 tablet.

Remeron

Oral Süspansiyon

Mirtazepin 15 mg/mL

Ambalaj: 15 mg/mLx66 mL.

Endikasyon: Majördepresyon olgularının tedavisinde kullanılabilir. Anhedoni,psikomotor inhibisyon, uyku düzeninde bozulma (erken uyanma) vekilo kaybı gibi semptomların varlığı pozitif yanıt alma şansınıartırabilir. Diğer semptomlar ilgi kaybı, intihar fikri, ruh halideğişikliğidir (akşamları sabaha oranla daha iyi).

Kontra Endikasyon: Mirtazepine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Antidepresanların çoğu ile yapılan tedavi sırasındagenelde granülositopeni ya da agrakinositoz şeklinde kendinigösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Aşağıdaki hastalıklardadoz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak izlenmelidir: Epilepsi ve organik beyin sendromu (klinik deneyler sonucunda mirtazepinile tedavi gö-ren hastalarda ataklar nadiren gö-rülmektedir); hepatikveya renal yetmezlik; ileti bozukluğu, anjina pektoris ve yakın zamandageçirilmiş miyokard enfarktüsü gibi kalp hastalıkları (normal önlemleralınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır);düşük kan basıncı. Gebelerde sadece kesin gerek duyuluyorsa kullanılmalıdır.Emziren kadınlarda önerilmez. Mirtazepin konsantrasyon ve uyanıklıkdurumunu bozabilir. Antidepresan tedavisi gö-ren hastalar arabasürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan ve uyanıklıkve konsantrasyon gerektiren işler yapmaktan kaçınmalıdır.

Yan Etkileri: İştah ve kilo artışı, uyuklama/sedasyongörülebilir. Ortostatik hipotansiyon, mani, konvülziyon atakları,tremor, miyoklonüs, ödem ve ödeme bağlı kilo artışı, akut kemik iliğidepresyonu (eozinofili, aplastik anemi, trombositopeni, granülositopeni),enzim düzeylerinde artış, serum tran-saminaz aktivitelerinde artış,deri dö-küntüsü nadiren görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkolün santral sinir sistemini baskılayıcı etkisiniartırabilir. MAO inhibitörleriyle birlikte veya bu ajanlarla tedavininkesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzodiyazepinlerinsedatif etkilerini artırabilir.

Doz Önerisi: Tabletler bir miktar sıvıyla yutularak alınmalı,çiğnenmemelidir. Oral solüsyon ağız yoluyla, tercihen su veya alkolsüz birmeşrubat içeren bir fincan veya bardak içerisinde alınmalıdır. Yetişkinlerdetedavinin başlangıç dozu günde 15 mg’dir. Optimal klinik yanıtınalınabilmesi için genelde dozun artırılması gerekir. Efektif günlükdoz genelde 15 ile 45 mg arasındadır.Remerongün içindeeşit olarak bö-lünmüş dozlarda bir sabah ve bir akşam verilebilir. Tedavi4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya değin sürdürülmelidir.Daha sonra tedavi dozu giderek azaltılarak kesilebilir. Uygundoz verildiğinde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu yanıt alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.