Regroton

Regroton

Regroton nedir ne için kullanılır, Regroton nasıl kullanılır, Regroton ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Rezerpin 0.25 mg, klortalidon 50 mg

Ambalaj:

 20 tablet.

Endikasyon:

 Hipertansiyonun Tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Rezerpin: Belirgin depresyonlar, Parkinson hastalığı,epilepsi ve elektrokonvülsif tedavi, akut peptik ülser, ülseratif kolit. Feokromasitoma MAO inhibitörleri ile birlikte tedavi.Rezerpin tedaviye başlamadan en az 14 gün önce MAO inhibitörleriyle tedavi kesilmelidir.Klortalidon: Anüri, ağır böbrek ve karaciğer yetmezlikleri,refrakter hipokalemi ve hiponatremi, hiperkalsemi ve asemptomatik hiperürisemi.

Uyarılar:

 Kalp yetmezliği bulunan, yeni miyokard enfarktüsü geçirmiş, koroner ve/veya serebral arteriyoskleroz olan hastalara bu kombinasyon çok dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Kan basıncındaani düşüşlerden kaçınılmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğunda(kreatinin klirensi <30 mL/dak. veya serum kreatinin düzeyi>2.5mg/100 mL=221 mmol/L) dozlar arası süre, kümülatif etki riskinden dolayı uzatılmalıdır. Bu kombinasyonla tedavi hastanın reaksiyon yeteneğini azalacağından, araba kullananlar uyarılmalıdır. Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda bu kombinasyon sadece zorunlu nedenlerle kullanılmalıdır. Doğumdan kısa bir süre önce kullanımı, yenidoğanlarda letarji, nazal konjesyon ve anoreksiya neden olabilir. Bu nedenle, hesaplanan doğum tarihinden önceki son üç ay içinde ilaç kullanılmamalıdır. Bileşimdeki aktif maddelersüte geçtiğinden, ilaç kullanmakla bebeği emzirmek arasında seçimyapılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren Yorgunluk, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyku bozukluğuna neden olabilir. Depresyon ve anksiyete durumları gö-rülebilir. Mide Bulantısı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca nazal konjesyon, sıcak basması, purpura,sodyum ve su retansiyonu bildirilmiştir. Yüksek dozlarda postural hipotansiyona ve potensi etkileyen bozukluklara yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Guanetidin,metildopa,b blokerler, vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri ve ACE inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında bu kombinasyonun antihipertansif etkisi potansiyelize edilir.Alkolün, analjeziklerin, antihistaminiklerin ve psikoaktif ilaçların(trisiklik antidepresanlar) santral depresan etkilerini artırır.Adrenalin veya sempatomimetik özellik gösteren diğer maddelerin etkisini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Doz kişiye göre ayarlanır. Tedaviye günde ½-1 Tabletle başlanmalıdır. Alınan yanıta göre dozu kademeli olarak artırmak gerekebilir. Sürek tedavisi için, yeterli olan en düşük doz uygulanmalı ve günlük doz 1 tableti aşmamalıdır. İlaç öğünler arasında ve bir miktar sıvıyla birlikte alınmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...