Xatral

Xatral

Xatral nedir ne için kullanılır, Xatral nasıl kullanılır, Xatral ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Ambalaj

2.5 mgx30 tablet.

Denetimli Salım Tableti

Ambalaj: 10 mgx30 tablet.

Endikasyon

Benignprostat hiperplazisinin (BPH) belirli fonksiyonel semptomlarının tedavisinde; ameliyatın hangi nedenle olursa olsun ertelendiği olgularda, özellikle yaşlı hastalardaki adenom semptomlarının şiddetlendiği ataklarda endikedir.
 

Kontra Endikasyon

Alfuzosine aşırı duyarlık, anamnezde ortostatikhipotansiyon varlığı ve diğer ablokerlerle birlikte kullanımı kontrendikedir.
 

Uyarılar

Doz çok yüksek olduğunda veya hipertansif hastalarda, uygulamayı izleyen saatlerde ortostatik hipotansiyon gelişebilir ve bundan önce baş dönmesi, bitkinlik ve terleme gibi uyarı semptomları görülebilir. Bu durumda hasta, semptomlar tamamen kayboluncaya kadar yatırılmalıdır.
 

Yan Etkileri

Bulantı, mide ağrısı, ishal, baş dönmesi, göz kararması veya baygınlık hissi, baş ağrısı, ağız kuruması, taşikardi, göğüsağrısı, asteni, uyuşukluk, deri döküntüsü, kaşıntı, deride kızarma, palpitasyon, ortostatik hipotansiyon, ödem seyrek de olsa görülebilir.
 

İlaç Etkileşimleri

Prazosin, terazosin, nifedipin, bepridil, diltiazem,verapamil, nikardipin, nitrendipin ile birlikte kullanılmamalıdır. Alfuzosin tedavisi altında olan bir hastada genel anesteziklerin kullanılması, kan basıncında düzensizliğe yol açar.
 

Doz Önerisi 
 

Xatral Film Tablet: Önerilen doz günde 3 kez 1 Tablettir. Alfuzosinin65 yaşın üstündeki yaşlı hastalara reçete edilmesi sırasında bir önlem olarak, başlangıç dozu sabah 1 Tablet, akşam 1 Tablet olmalıdır. Bu doz, klinik yanıta göre maksimum günde 4 tablete (10 mg) kadar artırılabilir.

Ambalaj: 600 mgx30 tablet.
 

Endikasyon

Romatoidartrit ve osteoartrit tedavisinde endikedir.

K.End.: Oksaprozine aşırı duyarlılığı olanlara, Aspirin ya da diğer non steroidal antienf labatuvar ilaçların verilmesinden sonra astmatik sendrom, rinit, ürtiker, anjiyo ödem veya bronşiyal spazm gibi alerjik reaksiyonlar gelişmiş hastalara; aktif gastroduedonal ülseri ya da gastrointestinal kanaması olan hastalara; gebe ve emziren kadınlarda ve 16 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
 

Uyarılar

Gastrointestinalülser ve kanama hikayesi olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, kankoagülasyonu bozukluğu olan kişilede, karaciğer rahatsızlıkları (örn. karaciğersirozu)olanlarda, hipertansiyonlu ve/veya obez hastalarda, bronşiyal astımgeçirmiş ya da geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 

Yan Etkileri

Anafilaksi, allerjik reaksiyonlar ve serum hastalığı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, titreme, terleme, ateş, keyifsizlik, kilo alma veya verme, anjinapektoris, aritmi, ödem, kan basıncında değişiklikler, palpitasyonlar, senkop, abdominal ağrı/sıkıntı, konstipasyon, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma, peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama, hepatit dahil karaciğer fonksiyon anomalileri, stomatit, pankreatit, hemoroidal veya rektal kanamalar, tat alma duyusunda değişiklikler, anemi, trombositopeni, lökopeni, ekimoz, eozinofili, agranülositoz, pansitopeni, anormal kanama, anksiyete, depresyon, sedasyon, uyku hali veya konfüzyon, uyku bozukluğu, uyanık kalma, artralji, sırt ağrısı, öksürme, dispne, raş, kaşıntı, ürtiker, fotosensitivite, psödoporfiri, eksfolyatif dermatit, multiform eritem, Stevens Johnson sendromu, toksikepidermal nekroliz (Lyell sendromu), kulak çınlaması, bulanık görme, konjunktivit, göz ağrısı/duyma basıncı azalması, dizüri veya sık idrar yapma, akut interstisyel nefrit,nefrotik sendrom, hematüri, renal yetmezlik, akut renal yetmezlik, azalmış menstrüasyon görülebilir.
 

İlaç Etkileşimleri:

 Antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörleri kullananlara oksaprozin dikkatli verilmelidir. Yan etki riskinde artışa neden olacağından, diğer nonsteroidallerle birlikte kullanılmaları önerilmez. Genel olarak nonsteroidal antienf lamatuvar ilaçlarla diüretikler, bblokerler veyaACE inhibitörleri arasında etkileşme oluşabilir. Non steroidalantienf labatuvarlar grup olarak lityum pik konsantrasyonunda bir artışa ve dolayısıyla advers olaylarda artışa neden olabilir. Metotreksat tedavisinden sonra 24 saat içinde oksaprozin kullanımı, metotreksat düzeylerinde artışa ve daha fazla toksisiteye neden olabilir.
 

Doz Önerisi:

Günde bir veya iki kere, yemek sırasında veya sonrasında alınmalıdır. Romatoidartritte genel doz günde bir kez 1200 mg’dir. Osteoartrit te günde bir kez,600-1200 mg arasında gerekli doz uygulanır. Yetişkin doz planı yaşlılarda da kullanılabilir; fakat daima en düşük dozaj kullanımı tercih edilmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...