Zyprexa

Zyprexa

Zyprexa nedir ne için kullanılır, Zyprexa nasıl kullanılır, Zyprexa ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon


Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon.

Zyprexa
 

Film Tablet
 

Olanzapin
 

Ambalaj: 5 mgx28 tablet
 

: 10 mgx28 tablet.

 

Zyprexa


Ağızda Çözünebilir

Tablet

Olanzapin

Ambalaj: 5 mgx28 tablet

: 10 mgx28 tablet.
 

Endikasyon:

 Enjeksiyonluksolüsyon için toz, şizofreni veya manik epizod hastalarında ajitasyon ve davranış bozukluklarının hızlı kontrolünde, oral tedavi uygun olmadığında endikedir. Klinik olarak uygunluk sağladığında parenteral tedavi derhal sonlandırılıp, oral olanzapin tedavisine başlanmalıdır. Oral formlar, şizofreninin akut ve sürek tedavisinde ve pozitif belirtilerle negatif belirtilerin önde geldiği diğer psikozlarda endike dir. Başlangıç tedavisine olumlu yanıt veren hastalarda, devam eden tedavi boyunca klinik düzelmenin sürdürülmesinde etkilidir. Bipolar bozuklukta olanzapin, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Olanzapine karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalarda ve bilinen dar açılı glokom riski olan hastalarda kontrendikedir.
 

Uyarılar:

 ALT ve/veya AST düzeyleri yükselmiş, hepatik yetmezlikbelirti ve semptomları olan önceden var olan azalmış karaciğer fonksiyonkapasitesine sahip, potansiyel hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Konvülziyon anamnezi veren hastalarda ya da konvülziyonların eşlik ettiği hastalıkları bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte yalnızca beklenen yararların fetusa olası zararlarından açıkça daha üstün olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Olanzapin alan hastalara, bebeklerini emzirmemeleri salık verilmelidir. Olanzapin somnolansa neden olabildiğinden,hastalar, ilacın kendilerini olumsuz yönde etkilemediğinden eminoluncaya kadar tehlike yaratabilecek makine ve araç kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
 

Yan Etkileri:

 Somnolans, vücut ağırlığında artış, göz kararması, iştah artması, periferik ödem, ortostatik hipotansiyonve hafif, geçici antikolinerjik etkiler, kabızlık, ağız kuruması görülebilir.
 

İlaç Etkileşimleri:

 Santral etkili diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte alınması sırasında dikkatli olunmalıdır. Olanzapin, levodopanın ve dopamin antagonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Ancak birlikte aktif karbon medisinal verilmesi, olanzapininoral biyo yararlanımını %50-60 azaltmıştır. Birlikte sigara içilmesi ya da karbamazepin alınması, olanzapin metaboliz
 

ZyprexaVelotab/Film Tablet:

 Şizofrenide önerilen başlangıç dozu 10mg/gündür. Manik dönemde başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg. Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesinde önerilen başlangıç dozu 10 mg/gündür. Şizofreninin vemanik dönemlerin tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma bakılarak günde 5-20 mg arasında ayarlanabilir. Aç veya tok karnına verilebilir. Olanzapin kullanımı kesilirken, kademeli doz azaltımı na gidilmelidir. Ağızda çözünebilir olanzapin tabletleri ile film kaplı olanzapin tabletleri biyolojik olarak eşdeğerdir ve milim hızı ve oranı aynıdır. Ağızda çözünebilir olanzapin tabletleri, film kaplı tabletlerin yerine kullanılabilir. Dozda 2.5 mg'lık artışın gerekli olduğu durumlarda Film Kaplı Tabletler kullanılmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...