Obezite Cerrahisi Ölüm Riski Skoru Hastaların Risklerini Önceden Hesaplamaya Yardımcı Olabilir

Obezite Cerrahisi Ölüm Riski Skoru Hastaların Risklerini Önceden Hesaplamaya Yardımcı Olabilir

Obesity Surgery Mortality Risk Score (Os-MRS) tek bir merkezin 2075 hastalık serilik deneyiminden geliştirilmiştir. Ardından çok merkezli çalışmalarla bu skorun geçerliliği kanıtlanmıştır. OS-MRS, hastaya ameliyat öncesi değişkenler için hastaya birer puan verilmesine dayanır. Vücut kitle indeksinin 50 ve üzerinde olması, erkek olmak, tansiyon yüksekliği, pulmoner emboli için bilinen risk faktörleri (önceden geçirilmiş tromboemboli, hipoventilasyon, pulmoner hipertansiyon) ve yaşın 45 ve üzerinde olması bu faktörlerdir.

Toplam skoru 0-1 olan hastalar A (en düşük) risk grubudur. 2-3 B (orta risk grubu) ve 4-5 C (yüksek) risk grubu anlamına gelir. Yapılan bir çalışmada ölüm oranları 2164 A grubu hasta için % 0.2, 2142 B grubu hasta için % 1.1 ve 125 C grubu hasta için % 2.4 bulunmuştur. Mortalite oranları her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıdır. B grubunda ölüm riski A grubundan 5 kat fazladır. Sadece 6 hastada 5 risk faktörünün tümü de mevcuttur. C grubu hastaların ölüm riski A grubundan 12 kat fazladır ve tüm ölümlerin % 9\'u bu gruptadır.

Bu skor sistemi, bariatrik cerrahinin risk sınıflamasını yapan ilk geçerli sistemdir. Bu sistem gerek aydınlatılmış onamların alınmasında, gerek cerrahi metoda karar verirken, gerekse farklı merkezler arasındaki sonuçların standardizasyonunda faydalı olabilir.

(Ann Surg. 2007 Oct;246(4):578-82; discussion 583-4.)
Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.