Stampede Çalışması Sonuçları

Stampede Çalışması Sonuçları

Sonuç olarak, ameliyat geçiren grup çok daha az kardiyovasküler ve kan şekeri düşürücü ilaç kullanmakta.

Cerrahi hastaları bariz diyabet kontrolü ve yaşam kalitesi düzelmesi gösteriyor, bypass sleeve'den, ikisi birden tek başına tıbbi tedaviden daha iyi! 3 yıldır sürdürülmekte olan STAMPEDE (Surgical Therapy And Medications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently) çalışması, bariatrik cerrahinin yüksek etkinliğini ve obez hastalarda Tip 2 diyabetin kalıcı tedavisini sağladığını kanıtladı. Neredeyse tüm hastalar insülin tedavisinden kurtuldu ve bir çoğu ameliyattan 3 yıl sonra hala hiçbir diyabetik ilaca gerek duymuyordu. Aynı anda The New England Journal of Medicine dergisinde de yayınlanan sonuçlar Washington'da düzenlenen yıllık American College of Cardiology yıllık bilimsel toplantısında sunuldu.

Çalışmaya göre, cerrahi geçiren hastalar aynı zamanda tıbbi tedavi alan hastalarla karşılaştırıldığında yaşam kalitesinde anlamlı düzelme, kan basıncı ve kolesterol düzeylerini kontrol etmekte çok daha az ilaç ihtiyacı göstermekteydi. Sonuç olarak, ameliyat geçiren grup çok daha az kardiyovasküler ve kan şekeri düşürücü ilaç kullanmakta. Bu grupta % 5-10 olan insülin kullanımı, medikal tedavi grubunda % 55'e yükselmekte.. Cleveland Clinic Endokrinoloji ve Metabolizma Enstitüsünden Dr. Sangeeta Kashyap, "üç yıllık sonuçlara baktığımızda, bariatrik cerrahinin orta derecede ve ağır obez hastalarda Tip 2 diyabeti tedavi etmekteki etkinliğinin, tıbbi tedaviye göre çok daha üstün ve kalıcı olduğunu gördük." diyor. "Obezite cerrahisi geçiren hastaların % 90'dan fazlası vücut ağırlıklarının en az % 25'ini kaybettiler ve insülin ya da çoklu şeker ilaçları kullanmaksızın diyabetlerini kontrol altına alabildiler.

STAMPEDE Çalışması Bu çalışma, dünyada obezite cerrahisi ile ilaç tedavisini karşılaştıran hem en uzun takip süresine sahip, hem de en büyük randomize çalışmadır. Çalışma başlangıçta kötü diyabetik kontrollü 150 fazla kilolu hasta ile başlatılmıştır. Hastalar üç gruba bölünmüştür: 50 hasta yoğun tıbbi tedavi almıştır. 50 hasta Roux-en-Y bypass ve 50 hastada sleeve gastrektomi geçirmiştir. Etkinlik, hastaların kan şekerinin kontrol altında tutulduğunu kanıtlayan hemoglobin A1c seviyelerinin 6 ve altında tutulması ile belirlenmiştir, ki bu American Diabetes Association (AMA) kılavuzlarına göre daha agressif bir hedeftir. Hastaların ortalama yaşı 48 +/- 8 olup % 68'i kadındır. Ortalama başlangıç HbA1c değerleri 9.3 +/- 1.5, ortalama BMI değerleri 36 +/- 3.5'tur. Diyabetin ortalama süresi 8.3 +/- 5.1 yıldır. Başta hastaların % 43'ü insülin kullanmaktadır. Hastaların % 91'i 36 aylık takip süresini tamamlamıştır ve gruplar arasında fark yoktur.

Stampede Çalışması Sonuçları: 

Çalışmanın randomizasyonundan sonraki ilk 12 ayda 4 cerrahi girişim gerekmiş, ancak hiçbir grupta ölüm ya da hayatı tehdit edebilecek komplikasyon gelişmemiştir. 3. yılda, ilaç tedavisi gören grupta, hedeflenen 6 HbA1c düzeyini hastaların sadece % 5'i yakalayabilmiştir. Gastrik bypass grubunda bu oran % 38, sleeve gastrektomi grubunda ise % 24 olmuştur. Bu sonuç, yoğun ilaç tedavisi ve tıbbi yöntemlerle kilo vermeye çalışan gruptan 5-6 kat fazla ortalama kilo kaybı ile paraleldir. Araştırmacılar, BMI değerindeki azalmanın, hedeflenen HbA1c seviyeleri konusunda tek anlamlı tahminleyici olduğunu bulmuştur. Tıbbi tedavi grubunda 43 hastanın 7'sinde (% 16) anlamlı kilo artışı (normalden % 5 fazla) gözlenirken, her iki cerrahi grubunda da kilo alan hasta gözlenmemiştir. Ek olarak, her iki cerrahi grubunda vücut ağırlığı, BMI, bel çevresi gibi tüm değerlerde azalma görülmüştür. Kıyaslandığında vücut ağırlığındaki azalma bypass grubunda daha fazla olmuştur. Cleveland Clinic Bariatrik ve Metabolik Enstitüsü başkanı Dr Philip Shauer, "üç yıllık veriler bariatrik cerrahinin obez hastalarda Tip 2 diyabetin tedavisi konusunda tartışılmaz üstünlüğünü göstermiştir." diyor. "Daha önemlisi, yaşam kalitesindeki artıştır. Hastalar cerrahi ile daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayata erişmektedir. Kıyaslandığında, gastrik bypassın diyabet kontrolündeki ve kilo kaybındaki etkisi sleeve gastrektomiden daha fazladır. Diyabetin ve obezitenin yaşam kalitesine etkisi doğrulanmış bir sorgulama tekniği (SF-36) kullanılarak araştırıldı. Gastrik bypass grubunda 8 mental ve fiziksel parametrenin 5'inde, sleeve gastrektomide ise 2'sinde anlamlı düzelmeler görülmüştür. Medikal tedavi grubunda hiçbir iyileşme yoktur. Çalışmanın sonucunda, bariatrik cerrahinin tip 2 diyabet tedavisinde potansiyeli güçlü bir strateji olduğu ve cerrahi dışı metodlarla asla sağlanamayacak bir glisemik kontrol sağlayabildiği gösterilmiştir. Şimdi soru, kanıtlanmış bu faydaların mikrovasküler ve makrovasküler düzeydeki damar zedelenmesinin yol açtığı morbidite ve mortalitenin azaltılıp azaltılamayacağıdır. Aslında bu fayda da birçok çalışmada kanıtlanmıştır, fakat geniş ve çok merkezli çalışmalar yeterli bir yanıt sağlayabilecektir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...