Gelin-Kaynana İletişimi

Gelin-Kaynana İletişimi

İletişim; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, niyetlerin ve gereksinimlerin kişiler arasında iletildiği bir süreçtir.

İletişim; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, niyetlerin ve gereksinimlerin kişiler arasında iletildiği bir süreçtir. İletişimde temel , insan insana etkileşim ve paylaşımdır. İletişim sürecini, gönderen kişinin mesajı, mesaj gönderilirken kullanılan sözlü sözsüz yöntemler, alan kişinin yorumu ve karşılaşılabilecek engeller oluşturur.

Gözlemler, bazı konumların ya da rollerin geleneksel yaşanması gerekliliğine inanılması ya da açık iletişim kurulamaması nedeniyle ilişkilerin zaman zaman olumsuz şekilde etkilendiği yönündedir. Toplumumuzda gelin ve kaynana rolleri çoğu zaman öfke yaratan, kopukluklara neden olan roller olarak gözlenmektedir.

Daha iyi gelin-kayınvalide ilişkisi için neler gereklidir? Neden olumsuzluklar yaşanmaktadır? Düşüncesinden yola çıkarak hem gelin rolünde hem kayınvalide rolünde olanlara bir anket uyguladık. Bakın nasıl sonuçlar elde ettik:

Kayınvalidelerin yaş ortalaması 63.2'dir. Eşi ile yaşayan kayınvalideler %13.3, eşi ve çocuklarıyla yaşayanlar ise %26.7, gelinleriyle birlikte yaşayanlar %60'dır. 1 gelini olan kayınvalideler %46.7'yi, 2 gelini olanlar %26.7'yi, 3 gelini olanlar ise %26.7'yi oluşturmaktadır.

Kayınvalideler gelinleriyle aralarındaki ilişkiyi %73.3 klasik gelin-kayınvalide ilişkisi, %13.3 arkadaşça(samimi ve dostça), %13.3 sürtüşmeli bir ilişki olarak tanımlamışlardır. Gelinleriyle birlikte yapmaktan hoşlandıkları aktiviteler, gezmeye gitmek %53.3, yemek yapmak %6.7, birlikte sohbet etmek %26.7 olup birlikte hiçbir şey yapmak istemeyenler %13.3'dür. Gelininin kendisine hitap şeklinden hoşlananlar %100 olup, gelininin kendisine anne diye hitap etmesinin gerekli olduğunu düşünenler %100'dür.

Gelininize kızmanıza neden olan bir olayı kızları ile yaşasalar kayınvalideler aynı derecede, %80, daha az %13.3, %6.7 hiç şeklinde tepki vereceklerini belirtmişlerdir.

Kayınvalideler, gelinleriyle bir sorun yaşandığında olayı %53.3 konuşarak, %40 hiçbir şey yapmayacaklarını belirterek, %6.7 küserek çözümleme yoluna gideceklerini belirtmişlerdir.

Kızdıklarında bunu geliniyle paylaşanlar %46.7, paylaşmayanlar %46.7 ve paylaşmaya cesaret edemedim diyenler %6.7'dir. Paylaşanlar arasında %33.3 paylaşım sonrası sonucun değiştiğini, % 60'ı değişmediğini ve %6.7'si denemediğini belirtmiştir.

Kayınvalidelere göre sürtüşmeyi körükleyen taraf %33.7 gelinler % 66.3 her iki taraftır. Bu çatışmaları yaratan durum ise %60 toplumun beklentisinden, %26.7 bireysel özelliklerden, %13.3 her ikisinden de kaynaklanmaktadır. %73.3 ayrı yaşamanın sorunları azaltacağına ilişkin görüş bildirmişlerdir. Yine %70'den fazlası iyi ilişkiler için evlilik öncesi bu konularda danışmanlık verilmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Gelince Görüşlerine Gelince

Gelinlerin yaş ortalaması 38.18, ortalama çocuk sayısı 2'dir. %43.8'i kayınvalideden ayrı yaşamaktadır. Kayınvalideleri ile ilişkilerini sürtüşmeli olarak tanımlayanlar %12.5, kırgın %18.8, saygıya dayanan %62.5, zevkli diyenler ise sadece %6.3'dür. % 100'ü kayınvalidelerine anne diye hitap etmektedir. Ancak böyle hitap etmekten %18.8'i memnun değildir. %43.8'i ise başka bir şekilde hitap etmek istediklerini belirtmişlerdir. Gelinlerin %75'i eşlerinin birinci derecedeki akrabalarını benimsemekte güçlük çektiklerini ifade etmişler ve % 25'i kayınvalideleriyle birlikte hiçbir şey yapmaktan hoşlanmadıklarını ifade etmişlerdir. Kayınvalidenizden öfke yaratacak bir davranışı annenizden görseydiniz sorusuna %81.3 aynı tepkiyi verirdim, %18.8 tepkisiz kalırdım demiştir. Böyle zamanlarda çoğunlukla kızgınlık %50, daha az da sıkıntı %31.3 hissettiklerini belirtmişlerdir. Kayınvalidelerine duygularını %50 konuşarak, %18.8 küserek, %12.5 eşine ileterek ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Sorunlarını paylaşmayı denediklerinde %56.2 sonuç alamadıklarını ve % 37.5 sorunların kayınvalideden kaynaklandığını belirtmişler ancak %56.3 her iki tarafında sorumlu olduğunu söylemişlerdir. Gelinlere göre çatışmayı yaratan olay %50 toplumun beklentisi, %37.5 bireysel özellikler,%12.5 ailelerin baskısıdır. % 93.8'i kayınvalide ile ayrı yaşamanın sorunları azaltacağını ifade etmişlerdir. %93.8 gibi büyük çoğunluk evlilik öncesi bu konuda danışmanlık almanın gerekli olduğunu vurgulamışlardır.

İşte kıssadan hisse, gelin iletişim köprülerini sağlam temeller üzerine kuralım.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...