Sağlık İletişimi Anabilim Dalı Şart!

Sağlık İletişimi Anabilim Dalı Şart!

Doğru iletişim, çalışan ve hizmet alanlar arasında oluşabilecek olası sorunları ortadan kaldırmada en etkili yöntemdir.

Hizmet sektöründe doğrudan doğruya insanlarla ilişki kurmak zorunda kalan meslek grubu mensupları için doğru iletişim, çalışan ve hizmet alanlar arasında oluşabilecek olası sorunları ortadan kaldırmada en etkili yöntemdir. Eğitim, bankacılık, ticaret sektörü gibi birebir insanlarla uğraşmayı zorunlu kılan meslek alanları bir yana, sağlık gibi insan hayatının merkeze alındığı bir çalışma alanında, geniş anlamda sağlık personeli-toplum, özel anlamda sağlık personeli- birey iletişimin sağlıklı ve etkili kurulması, iki tarafın da memnuniyeti ve hedeflenen ortak amaçlara ulaşması açısından oldukça önemli ve önceliklidir.

Bu kadar öneme haiz olan bir konu olmasına karşın pratikteki uygulamaya bakıldığında sağlıkla ilgili eleman yetiştiren tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik gibi fakültelerde "sağlık iletişimi" adı altında bir anabilim dalının bulunmadığı görülmektedir. Hâlbuki sağlıkla ilgili tüm mesleklerin ana objesi insandır. Hastalar, kısaca sağlıkçı diye nitelendirebileceğimiz bu meslek grubuna mensup insanlara, hiç kimseye açamadıkları dertlerini açmaktadırlar. Sağlık personeli bir bakıma hasta ailesinin bir ferdi gibi olmaktadır.

Hastalıkların tedavisinde moral ve motivasyonun, psikolojik rahatlığın önemi de düşünüldüğünde sağlık iletişiminin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Hasta ve sağlık personeli arasındaki önyargıların aşılabilmesi de ancak etkili bir sağlık iletişimi ile sağlanabilir. Son yıllarda basından sıklıkla takip ettiğimiz sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına bakıldığında, bunun yine iletişim kopukluklarından meydana geldiği görülmektedir. Üzülerek takip ediyoruz ki bu şiddet olayları, sağlık alanında çalışan insanların yaşamlarını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Öyle ki şiddetin zirve yaptığı hastanelerin acil bölümlerini artık doktorlar tercih etmez olmuş ve bu yüzden acil tıp bölümleri, Tıpta Uzmanlık Sınavında en düşük puanla girilen tıp bölümlerinden biri hâline gelmiştir.

Şüphesiz ki yaşanan tüm sosyal olaylar girift birçok faktörün bir araya gelmesi ile vuku bulmaktadır ancak inanıyorum ki bu şiddet olaylarının önemli bir kısmının nedeni iletişim kazalarıdır.

İşte bu noktada çözüm önerim, yazımın başında da belirttiğim gibi, sağlık iletişimi anabilim dalının sağlıkla ilgili tüm fakültelerde bir an önce açılması gerektiğidir. Bunun zamanı çoktan gelip geçmektedir. Umuyorum ki güçlü iletişim kurabilen sağlıkçılarla birçok güçlük daha kolay aşılabilecek ve hizmet alan hastalar daha mutlu olacaktır

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...