Covid 19

Alzheimer

Beyin hücrelerinin kaybına bağlı olarak hafıza kaybı, yaşlanma ve genel olarak bilişsel fonksiyonların azalması durumuna alzheimer denir.

Devamı

Beyin hücrelerinin kaybına bağlı olarak hafıza kaybı, yaşlanma ve genel olarak bilişsel fonksiyonların azalması durumuna alzheimer denir. 

Hafızamız bizim gizli hazinemiz, o olmadan ne yapacağımızı şaşırırız. Alzheimer hastalığı konmuş kişiler bu gizli hazineyi kullanamadığı için gündelik hayatta oldukça zorlanırlar. Bazen evin yolunu bulamamak, bazen eşyaları nereye koyduğunu unutmak, bazen annesinin hatta ve hatta kendisinin dahi adını unutmak. Bu hastalık hakkında önemli kısımları başlıklar şeklinde inceledik. 

Belirtileri Nelerdir?

 • Kafa karışıklığı
 • Yolları karıştırmak
 • Karar verememek
 • İsimleri unutmak
 • Kaygılı hissetmek
 • Sürekli aynı konulardan konuşmak

Bunlardan bazıları sadece bazıları genel olarak karıştırma, unutma, karar verememe, kaygı, etkinliklere şiddetli isteksizlik de söylenebilir. 

Genetik midir? 

Genetik ve kalıtımsal bir hastalık olan alzheimer ailedeki tüm bireyler için oldukça tehlike niteler düşüncesi yanlıştır diyemeyiz fakat bilakis genetiğin oynadığı rol önemsiz denecek kadar azdır da diyemeyiz. İki ihtimal de gerekli rolleri oynar. Yapılan araştırmalar alzheimer hastalığına sahip 1. dereceden akrabası olan kişilerin tehlike altında olduğunu göstermiştir.  

Nasıl Kaçınılır? 

Hobi edinmek, kitap okumak, örgü örmek, yeni şeylere başvurmak vb.  

Yenilikler, beyinin limitini yükseltmek, her iş bittiğine başka bir işle uğraşmak, boş kalmamak ve bunlardan zevk almaya çalışmak sizi  

Evreleri 

 • Evre 1: Dışarıdan normal
 • Evre 2: Hafif bozukluk
 • Evre 3: Çok hafif bozukluk
 • Evre 4: Orta derecede bozukluk
 • Evre 5: Ciddi orta derecede bozukluk
 • Evre 6: Ciddi bozukluk
 • Evre 7: Çok ciddi bozukluk olmak üzere 7 tane evresi vardır.

Tedavisi  

Tam anlamıyla bir tedavisi bulunmamaktadır günümüzde sadece ilaçlarla ilerlemesi yavaşlatılmaktadır.  

Tedavi komple hastanın durumuna ve hastalığın evresine göre baştan düzenlenir, yukarıda da yazdığımız gibi kesin bir çözümü henüz bulunmamıştır o yüzden çok fazla umutlanmayıp durumla en kısa sürede barışılması gerekir.