Aethoxysklerol

Aethoxysklerol

Ampul/Flakon

Cem Farma

Polidokanol

Ambalaj: ‰5: 2 mLx5 Ampul ve 1 g polidokanol içeren 30 mLx1Flakon

: : %1: 2 mLx5 Ampul ve 0.5 g polidokanol içeren 30mLx1 Flakon

: : %2: 2 mLx5 Ampul

: : %3: 2 mLx5 Ampul.

Endikasyon: Kılcal ve küçük çaplı varislerde; orta ve büyük çaplıvarislerde; hemoroid tedavilerinde; endoskopik olarak teşhis edilmiş özofagusvaris kanamalarının tedavisinde ve varislerin kanama profilaksisinde;endoskopik olarak teşhis edilmiş, gastrik veya duodenal ülser vb. kanamalarda,anjiyodisplazi vb.de; ERCP ile yapılan sfinkterotomilerde kanama kontrolüiçin kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bacakvarislerinin sklerozasyonu, yatalak hastalarda, 3. ve 4. derece daralan arterhastalığı olanlarda ve polidokanole bilinen allerjisi olanlarda kesinliklekontrendikedir. Şiddetine bağlı olarak aşağıdaki durumlarda nispetenkontrendikedir: Venlerin ya da çevre dokunun enflamasyonu, ateşli olgular,kaşeksi, böbrek hastalıkları (glomerülonefrit, nefroz), antikoagülanlarlatedavi edilen hastalarda veya koagülasyon sisteminde değişimler yapan karaciğerhastalığı, yaşlılığa bağlı ağır otonomik labilite, bronşiyal astım, alkolübıraktırma tedavisinden sonra (tekrar başlama tehlikesi), akut kanamadışında gebeliğin ilk trimesterinde, sklerozasyon bölgesindeki cilt hastalıkları,ağır kalp hastalıkları, diyabetik ve aterosklerotik vazokonstrüksiyon (hipertansiyonlaseyreden aterosklerozlar).

Uyarılar: Sklerozan ajanlar asla intraarteriyel olarak enjekteedilmemelidir. Çok nadir olgularda anafilaktik şok en ciddi komplikasyon olarakortaya çıkabilir.

-

Yan Etkileri: Sklerozasyonbölgesindeki renk bozulması bilinen en genel yan etkisidir. Kollaps, başdönmesi, bulantı, görme bozukluğu veya metalik tat gibi geçici reaksiyonlaroluşabilir.

Doz Önerisi: Varis vehemoroid tedavisinde doz: Genelolarak 2 mg/kg/-gün polidokanol dozu aşılmamalıdır. Telenjiektazi sklerozasyonunda,skleroze edilecek varislerin büyüklüğüne göre her enjeksiyon için 0.1-0.2 mL%0.5 Ampulverilebilir.Orta çaplı varislerin sklerozasyonunda, skleroze edilecek varislerin çapınagöre%2ya da%3Ampulkullanılır.Büyük varislerin sklerozasyonunda, ilk tedavide 2 mL%3Ampulverilmelidir. Terapötik sonuçlara ve tedavi edilecekdamarın uzunluğuna göre, ileri seanslarda 2 mL’lik 2-3 enjeksiyon yapılabilir.Hemoroid tedavilerinde, pakenin çapına göre 1 veya 2 mL%3Ampulkullanılır.Özofagusvarislerinde doz: Gerekli olgularda, totalpolidokanol günlük dozu olan 4 mg/kg üzerine çıkılabilir.2-Kanamasız özofagus varisleri: a) Paravasküler: %0.5Flakonterminalözofagusa 40 mL’ye kadar 1 mL’lik bölümler halinde uygulanabilir. İntravasküler: 20 mL’ye kadar 2 mL’lik bölümler halinde. b) Ülserasyon yoksa: 5-7 gün sonraaynı prosedür%1 Flakonile uygulanır (azami 25 mL).Duodenal ve gastrik lezyonlarda damar obliterasyonu: 0.5-2 mL’lik submukozal depotlar 4 noktadan yapılır;Kanayan damarın etrafına ve içine; kanamayan damarın etrafına, sadece sızan birkaynak veya pıhtının etrafına ve tabanına uygulama yapılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.