Alexan

Alexan

Ampul

Eczacıbaşı

Sitarabin

Ambalaj: 40 mg/2 mLx30 Ampul

: : 100 mg/5 mLx10 ampul

: : 1000mg/20 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:

CytarabineDBL Flakon: 100 mg/1 mLx10 ampul(Orna);

Cytarabineİnj. Ampul: 100 mg/5 mLx10 ampul(Koçsel).

Endikasyon: Çocuklardave erişkinlerde gö-rülen akut miyelostik lö-semide (AML) remisyonunbaşlatılması ve sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca akutlenfositik lö-semi (ALL) ve kronik miyelostik lö-seminin (KML) blastfazında da kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sitarabinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Sitarabin güçlü bir miyelosupresandırve yalnız antimetabolitlerle kemoterapi konusunda deneyimliuzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Sitarabin tedavisiuygulanan çocuk doğurma çağındaki hastalara gebe kalmamalarıönerilmelidir. Emzirme dö-nemindeki annelerde emzirmenin veyatedavinin sonlandırılmasına, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularakkarar verilmelidir.

-

Yan Etkileri: Ateş, miyalji,kemik ağrısı, gö-ğüs ağrısı, makülopapüler dö-küntüler, konjunktivit,halsizlik, anemi, lö-kopeni, trombositopeni, megaloblastoz, retikülositlerdeazalma; viral, bakteriyel, fungal, parazitik veya saprofitik enfeksiyonlar;iştahsızlık, bulantı, kusma (hızlı IV enjeksiyonun ardından), diyare,oral veya anal enflamasyon veya ülserasyon, karaciğer işlev bozukluğu,ateş, dö-küntü, tromboflebit, kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sitarabin içeren kombine tedavisonlandırıldıktan birkaç gün sonrasına kadar digoksinin emilimiazalır. Digoksin Kapsül ve digitoksinle etkileşimi yoktur. Dahaönceden lasparaginazla tedavi gö-ren hastalarda sitarabin tedavisinegeçildiğinde akut pankreatit gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Sitarabin subkutan, intratekal, intravenöz enjeksiyon yada intravenöz enfüzyon yoluyla verilir.Akut nonlenfositik lösemi: Diğer antimetabolit ilaçlarla kombineolarak devamlı IV enfüzyon yoluyla 100 mg/m2/gün olarak (tedavinin1.-7. gün arası) ya da yine aynı günler boyunca IV enjeksiyon şeklinde onikisaatte bir 100 mg/m2olarak verilir.Tedaviye dirençli akut lösemi: 2-3 haftalık aralarla tekrarlanmaküzere her 12 saatte bir 3 g olacak şekilde 4-12 doz verilir.Meningeal lösemide intratekaluygulama: Doz,4 gün boyunca günde bir kez 5-75 mg ile 4 günde bir kez 5-75 mg/m2arasında değişir. En çok kullanılan doz şeması, beyinomurilik sıvı bulgularınormale dönene kadar her 4 günde bir 30 mg/m2’dir. Bulgular normaledöndükten sonra son bir uygulama daha yapılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.