Alexan

Alexan

Alexan nedir ne için kullanılır, Alexan nasıl kullanılır, Alexan ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Sitarabin

Ambalaj: 

40 mg/2 mL x 30 Ampul

: : 100 mg/5 mLx10 ampul

: : 1000 mg/20 mL x 1 ampul.

Endikasyon: 

Çocuklarda Ve erişkinlerde görülen akut miyelostik lösemide (AML) remisyon başlatılması ve sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca akut lenfositik lösemi (ALL) ve kronik miyelostik lösemi nin (KML) blast fazında da kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Sitarabin Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Sitarabin güçlü bir miyelosupresandırve yalnız antimetabolitlerle kemoterapi konusunda deneyimli uzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Sitarabin tedavisi uygulanan çocuk doğurma çağındaki hastalara gebe kalmaları önerilmelidir. Emzirme dö-nemindeki annelerde emzirmenin veyatedavinin sonlandırılmasına, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Yan Etkileri: 

Ateş, miyalji,kemik ağrısı, gö-ğüs ağrısı, makülopapüler döküntüler, konjonktivit,halsizlik, anemi, lökopeni, trombositopeni, megaloblastik, retikülositler azalma; viral, bakteriyel, fungal, parazitik veya saprofitik enfeksiyonlar;iştahsızlık, bulantı, kusma (hızlı IV enjeksiyonun ardından), diyare,oral veya anal inflamasyon veya ülserasyon, karaciğer işlev bozukluğu,ateş, döküntü, tromboflebit, kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sitarabin içeren kombine tedavi sonlandırıldıktan birkaç gün sonrasına kadar digoksin emilimi azalır. Digoksin Kapsül ve digitoksin ile etkileşimi yoktur. Daha Önceden lasparaginazla tedavi gören hastalarda sitarabin tedavisi geçildiğinde akut pankreatit görülebilir.

Doz Önerisi: 

Sitarabin subkutan, intratekal, intravenöz enjeksiyon ve intravenöz infüzyon yoluyla verilir.Akut nonlenfositik lösemi: Diğer antimetabolit ilaçlarla kombine olarak devamlı IV infüzyon yoluyla 100 mg/m2/gün olarak (tedavinin 1.-7. gün arası) ya da yine aynı günler boyunca IV enjeksiyon şeklinde oniki saatte bir 100 mg/m2 olarak verilir.Tedaviye dirençli akut lösemi: 2-3 haftalık aralarla tekrarlanmamak üzere her 12 saatte bir 3 g olacak şekilde 4-12 doz verilir.Meningeal lösemide intratekal uygulama: Doz,4 gün boyunca günde bir kez 5-75 mg ile 4 günde bir kez 5-75 mg/m2 arasında değişir. En çok kullanılan doz şeması, beyin omurilik sıvısı bulguları normale dönene kadar her 4 günde bir 30 mg/m2’dir. Bulgular normale döndükten sonra son bir uygulama daha yapılır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...