Alimta

Alimta

Flakon

Lilly

Pemetrekset

Ambalaj: 500 mgx1 flakon.

Endikasyon: Malignplevral mezotelyomalı hastaların tedavisinde platin ile kombine olarakendikedir. Tek başına, daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan lokal olarakilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Pemetretsetekarşı bilinen aşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar tedavi süresince miyelosupresyon açısındanizlenmelidir. Pemetrekset uygulanacak hastalara tedaviyle ilişkilitoksisiteyi azaltabilmek için profilaktik olarak folik asit ve B12vitamini verilmelidir. Pemetrekset tedavisi için düşünülen tüm hastalar uzunatılış yarıömürlü NSAEİ'leri pemetrekset uygulamasının 5 gün öncesindenitibaren, uygulama gününde ve uygulama gününden sonra en az iki gün süresincekullanmaktan kaçınmalıdır. Gebelik sırasında pemetrekset kullanımındankaçınılmalıdır. Pemetrekset tedavisi sırasında emzirmenin kesilmesiönerilmektedir.

Yan Etkileri: Sisplatinile birlikte kullanımında artmış AST, ALT ve GGT, enfeksiyon, yüksek ateş, febrilnötropeni, böbrek yetmezliği, göğüs ağrısı ve ürtiker bildirilmiştir.Pemetrekset monoterapisi alanlarda sensoriyel nöropati, motor nöropati,abdominal ağrı, artmış kreatinin, febril nötropeni, enfeksiyon olmaksızınnötropeni, alerjik reaksiyon/aşırı duyarlık ve multiform eritem görülmüştür.

Etkileşmeleri: Nefrotoksik ilaçların eş zamanlı olarak kullanılması,pemetreksetin klirensinin gecikmesine neden olabilir.

Doz Önerisi: Kullanım şekli ve dozu, kanser tedavisinde uzman hekimtarafından ayarlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.