Alpha D3

Alpha D3

Kapsül

Med İlaç

Alfakalsidol

Ambalaj: 0.25mgx50 ve 100 Kapsül

: : 1.0mgx50 kapsül.

Eşdeğeri: OneAlphaKapsül: 0.25mgx100 Kapsül(Abdiİbrahim)

Endikasyon: Azalmışrenal fonksiyon ve D vitamini rezistansıyla birlikte olan diğer rahatsızlıklargibi yetersiz 1ahidroksilasyondan ilerigelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozdaendikedir.

Kontra Endikasyon: D vitaminitoksisitesi olan veya D vitamini ve analoglarından herhangi birinekarşı bilinen duyarlığı olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Alfakalsidol kalsiyum ve fosfatınintestinal emilimini yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliğiolan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir.Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda alfakalsidoleyanıt zayıflayabilir. Gebelik sırasında ilaçla tedavi gerekirseeğer başka bir alternatif yoksa alfakalsidol kullanılabilir. Laktasyonsüresince kesin gerekli gö-rülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: İştah kaybı, karın ağrısı, midebulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratve antikonvülzan kullanan hastalar daha yüksek alfakalsidol dozlarınagereksinim gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin,kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasitler,alfakalsidolün emilimini azaltabilir. Kronik renal di-yalize tabiolan hastalara magnezyum içeren antasit veya laksatifler alfakalsidollebirlikte verilmesi hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir.Alfakalsidolün kalsiyum içeren müstahzarlar veya tiyazit diüretiklerlebirlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. AlfakalsidolünD vitamininin potent bir türevi olması nedeniyle alfakalsidoltedavisi süresince D vitamini ve analogları kullanılmamalıdır.Alfakalsidolle birlikte dijitalis alan hastalar, hiperkalsemininkardiyak aritmileri presibite etmesi nedeniyle iyi bir şekildegözlenmelidir.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 20 kg’dan ağır olan çocuklardabaşlangıç için 1mg ve daha sonra 0.25-1mg ve çocuklarda 0.25mg/kg’dir. Bazı ilerleyen kemikhastalıklarında günde 4-6mg uygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.