Betaferon

Betaferon

Flakon

Schering

İnterferon b1b

Ambalaj: 9.6MIUx15 flakon.

Endikasyon: Yürüyebilirdurumda ve son iki yılda en az iki nö-rolojik disfonksiyon atağı geçirmişolan tam ya da kısmi iyileşme gösteren, relapsingremitting tipindeolan multipl skleroz hastalarının tedavisinde; sekonder tipte multiplskleroz hastalarında klinik relapsların şiddetinin ve sıklığınınazaltılmasında ve hastalık ilerlemesinin yavaşlatılmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelikte,doğal ya da rekombinant interferonb1b veyahuman albümine karşı aşırı duyarlık durumunda kullanılmamalıdır.İnterferonb1b 18 yaşın altındaki hastalardaaraştırılmadığından bu yaş grubunda kullanılmaması, ayrıca, anamnezlerindeağır depresyon ve/veya intihar düşüncesi, karaciğer yetmezliğiolan veya tatmin edici bir tedavi görmeyen epilepsi hastalarındada kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır bir aşırı duyarlılık reaksiyonununoluşması halinde interferonb1b tedavisikesilmeli ve gereken tıbbi müdahale yapılmalıdır. Karaciğer hasarınailişkin klinik kanıtların olmaması ve karaciğer enzimlerinin normaledönmesinin ardından, karaciğer fonksiyonlarının yakından izlenmesişartıyla, tedavi yeniden başlatılabilir. İnterferonb1b’nin böbrek rahatsızlıklarıolan hastalardaki kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim yoktur.İnterferonb1b tedavisi gö-ren hastalardaenjeksiyon yerinde yaygın, yağ dokusunu ve kas fasyasını da içinealabilen ve dolayısıyla nedbe oluşumu ile sonuçlanabilen nekrozmeydana gelebilmektedir. Nadiren nekrozun cerrahi yöntemle temizlenmesive daha da nadiren deri grefti gerekebilir ve iyileşme süresi 6ayı bulabilmektedir.Gebelikte ya da gebelik arzusunda kullanılmamalıdır.Süte geçipgeçmediği bilinmemektedir, tedavi süresince emzirilmemelidir.

Yan Etkileri: Enjeksiyonyerinde kızarıklık, şişlik, renk değişikliği, enflamasyon, ağrı,hipersensitivite, nekroz ve sıkça nonspesifik reaksiyonlar gözlenmiştir.Önerilen dozlarda, SGOT, SGPT ve g -GT düzeylerinde yükselme ortaya çıkabilir vebunların olası ilaç nedenli hepatitin belirtisi olabileceğineilişkin bildirimler yapılmıştır. Lö-kopeni (lenfopeni, nötropeni)ve anemi gelişimi bildirilmiştir. İnterferon beta1b uygulamasıylabirlikte düşük kalsiyum ve yüksek ürik asit düzeylerinin ortaya çıkabileceğirapor edilmiştir. Grip benzeri semptomlar (ateş, titreme, kas ağrısı,genel bir hastalık hissi veya terleme) sıkça gözlenmektedir. Bazanmide bulantısı ve kusma gö-rülebilir. Depresyon, anksiyete, emosyonelinstabilite, identite ya da realite kaybı (depersonalizasyon),konvülsiyonlar, intihar girişimi ve konfüzyon gibi merkezi sinirsistemine ait yan etkiler gözlenmiştir. Kas hipertonisi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antipiretikve oral kontraseptiflerle beraber kullanımı advers reaksiyonlaroluşturabilir. Multipl skleroz hastalarında kortikoidler ya daACTH dışında başka immünomodülatörlerle birlikte kullanımı önerilmez.Hemopoetik sistem üzerine etkili olan ilaçlarla birlikte kullanıldığındadikkat edilmelidir

Doz Önerisi: Betaferontedavisi, multipl skleroz hastalığının tedavisindedeneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır. Tedavi süresihekimin kanaatine bağlıdır.Betaferonçö-zeltisi, uygulamadan önce bir Flakon etkinmadde ve bir Flakon çö-zücünün 1.2 mL’si kullanılarak hazırlanır.Hazırlanan çö-zeltinin 1 mL’siSC enjekte edilir.Bu 0.25 mg’ye (8 milyon IU) karşılık gelmektedir.Uygulama günaşırı devam eder.Flakonda kalan kısım atılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.