Biaven V.I.

Biaven V.I.

Flakon

Onko

İnsan immünglobülini

Ambalaj: 1 gx1 toz flakon ve 20 mL’lik 1 çö-zücü şişe

: : 2.5 gx1toz flakon ve 50 mL’lik 1 çö-zücü şişe

: : 5 gx1 toz flakon ve 100 mL’lik1 çö-zücü şişe.

Eşdeğeri: Isıven V.I. Flakon: 1 gx1 flakon, 2.5 gx1 flakon, 5 gx1 flakon(Koçsel);San-doglobulinFlakon: 1 gx1 Flakon(Novartis Pharma);TegelineLFBFlakon: 2.5 gx1 Flakon, 5 gx1Flakon(ErKim).

Endikasyon: Doğalolarak oluşan antikorların replasmanı/substitüsyonu klinik olarakuygun gö-rülen hastaların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İmmünglobulinlerekarşı aşırı duyarlıkta, özellikle IgA’ya karşı antikorlara sahipIgA yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Önceden hiç immünglobulin yerine koyma tedavisiyapılmamış ya da son tedaviden sonra 8 haftadan fazla süre geçmiş,agamaglobulinemili veya ciddi hipogamaglobulinemili hastalarda,hızlı IV enfüzyon ile IVIG aldıklarında şoka kadar varabilen anafilaktikreaksiyonlar gö-rülebilme riski vardır. Fetüs ya da üreme sistemiüzerine hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen gebelikteIgG, ancak zorunlu durumlarda uygulanmalıdır.IgG proteinleri insan plazmasındadoğal olarak bulunan maddelerden oluşmaktadır.Bunların anne sütüne geçmeleriolasıdır fakat emzirilen bebekte herhangi bir yan etki yapmalarıbeklenmemektedir. Yenidoğana koruyucu antikorların geçişinekatkıda bulunabilirler.

Yan Etkileri: Enfüzyon sırasında ya da enfüzyondansonra raslanan yan etkiler; baş ağrısı, hipertermi, bulantı, kusma,ishal, yorgunluk, halsizlik, sersemlik hali, üşüme/titreme, terleme,sırt ağrısı, miyalji, ateş basmasıdır.

İlaç Etkileşimleri: IgG, diğerhiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve daima ayrı bir enfüzyon setindenverilmelidir. Aktif bir immünizasyonun etkisi eşzamanlı IVIG uygulanmasıile azaltılabilir. İmmünglobulin uygulaması, kızamık, kızamıkçık,kabakulak ve suçiçeği gibi canlıattenüe viral aşıların etkinliğiniazaltabilir. Bu etki 1 yıl kadar sürebilir. Bununla birlikte,0.4-1.0 g/kg dozunda IVIG’i idyopatik trombositopenik purpura veyadiğer hastalıklar nedeniyle, yinelenen tedavi uygulamalarıylaalan çocuklarda, kızamık aşısı en az 8 ay ertelenmelidir.

Doz Önerisi: Doz rejimi ve aralıkları, istenen kullanıma gö-re(yerine koyma veya profilaksi), her ilacın in vivo yarıömrüne vehastanın hastalık ve yaşına bağlıdır. Bu yüzden standart doz için öneridebulunulamaz. Şu doz önerileri referans olarak kullanılabilir: Primer ve sekonder immün yetmezliklerde yerinekoyma tedavisi: Anormal düşük IgG düzeylerininormal düzeye getirmek için, aylık periyotlarla vücut ağırlığınınkg’si başına 100-400 mg (2-8 mL). Doz, kg başına 800 mg (16 mL)’ye kadarartırılabilir ve kandaki IgG düzeyi yeterli yüksekliğe getirilemiyorsaveya özellikle hızlı bir şekilde azalıyorsa daha sık kullanılabilir.İmmünosüpresif transplantasyon hastalarında IV normal insan immünglobüliniameliyat öncesinde ve ameliyatın ardından kullanılır. Doz bireyselolarak ayarlanır ve normal olarak haftada kg başına 500 mg (10 mL) ilebaşlanır ve ayda kg başına 500 mg ile devam edilir. Klinik sitomegalovirüs(CMV) veya hepatit B enfeksiyonu önlenmek istendiğinde uygun antikortitresi, doz rejiminde baz alınması için saptanmalıdır.İdiyopatik trombositopenik purpura: 5 gün arka arkaya vücut ağırlığının kg’si başına400 mg (8 mL) veya 2 gün arka arkaya vücut ağırlığının kg’si başına 1g (20 mL).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.